Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc với chủ đề “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc với chủ đề “Công an Nhân dân (CAND ) đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong CAND.

km2-2-.jpg

Thượng tướng, PGS.TS.Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu cắt băng khai mạc.

Tới dư có Thượng tướng, PGS.TS.Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài lực lượng CAND; cán bộ, chiến sĩ CAND.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo. Người rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, tạo mọi điều kiện để Nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ món ăn tinh thần qua sách báo nhằm phát triển tri thức của xã hội, của mỗi người dân, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Người từng căn dặn: "Bất luận làm việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại. Người làm Công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…".

Thực hiện nghiêm lời căn dặn của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, đặc biệt là phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng thông qua quy hoạch tổng thể phát triển ngành thư viện, báo chí, xuất bản; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy các hoạt động thư viện, báo chí và thư viện phát triển kèm theo những cơ chế, chính sách khuyến đọc phù hợp. Những năm vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm đến việc cung cấp sách, báo phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần, thông tin nghiên cứu, học tập và nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND.
 
km4-1-.jpg
 
Thượng tướng, PGS.TS.Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham quan triển lãm sách.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2022) và thực hiện có hiệu quả lời căn dặn của Bác “Người làm Công an cần đọc để nắm tình hình”, Bộ Công an phát động phong trào “CAND đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn lực lượng CAND. Để phát động, duy trì phong trào phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu và đọc sách báo trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ trong CAND, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu và mong muốn các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND cần tiếp tục nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đọc; xác định việc đọc, học nữa, học mãi, học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại là việc làm quan trong, cấp thiết và phải được tiến hành thường xuyên.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chia sẻ: Không đọc, không học không thể nâng cao được nhận thức. Không đọc, không học, không thể có trí thức. Không đọc, không học, không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Vì vậy chúng ta cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào đọc sách, đọc báo, các kiến thức và chia sẻ thông tin, đưa phong trào đọc sách, báo là việc làm thường xuyên, là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc, trong chiến đấu, công tác, sinh hoạt và trong cả đời thường, trước mắt cũng như lâu dài.

km5.jpg

Cán bộ, chiến sĩ tham quan triển lãm sách.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) cần làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả về phát triển thể chế văn hoá thư viện, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chương trình phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng CAND; tham mưu, xây dựng kế hoạch, đề xuất tổ chức thực hiện  phong trào xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong CAND; tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền giới thiệu các loại sách nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc sách và học tập của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Tại lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc, Ban Tổ chức đã phát động xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong CAND. Các cơ quan, đơn vị đã tài trợ số lượng sách trị giá gần 500 triệu đồng, 1.000 đầu sách để xây dựng Tủ sách. Trong khuôn khổ Ngày sách còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn về khuyến học, khuyến đọc như triển lãm sách, ngày hội trao đổi, tặng sách, thi xếp sách nghệ thuật… diễn ra từ ngày 5/4 đến 8/4.

Ngay sau lễ khai mạc, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ 2 cuốn sách của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: “Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; “Nâng cao chất lượng tư tưởng chính trị trong CAND trước tình hình mới”./.