Thông cáo báo chí về kết quả thanh tra đột xuất việc lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng di động trái pháp luật

20220318-m10.jpg

20220318-m11.jpg