Bắc Giang: Ngầm hóa, chỉnh trang bó gọn cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, thực trạng và giải pháp

Trong nội dung trả lời chất vấn tại của đại biểu nêu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX (cuối năm 2021) về công tác ngầm hóa, chỉnh trang bó gọn cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang Trần Minh Chiêu đã báo cáo làm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp thông tin.

1643355255930-4.jpg

 Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang Trần Minh Chiêu trả lời chất tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hiện nay có tổng số 1.490 vị trí cột Ăngten lắp đặt trạm BTS; thuê bao điện thoại đang hoạt động đạt 1.880.130 thuê bao (trong đó, thuê bao cố định là 13.900, thuê bao di động trả trước là 1.675.430, thuê bao di động trả sau là 190.800); mạng cáp quang băng rộng phủ đến 209 xã, phường, thị trấn với tổng số 5.500km tuyến cáp quang; tổng số thuê bao Internet (cáp quang, di động 3G, 4G) ước đạt 1.435.000 thuê bao. Hệ thống cáp viễn thông trong toàn tỉnh có khoảng 5.266,8km tuyến cáp, trong đó cáp treo: 4.723,1 km chiếm tỷ lệ 89,6%; cáp ngầm 545,7 km chiếm tỷ lệ 10,4%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, Internet trong năm 2021 ước đạt 2.550 tỷ đồng (tăng trưởng 8,3% so với năm 2020); nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng. Qua đó đã đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và người dân trong toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống cáp viễn thông cũng đã gậy ra hiện tượng dây cáp chằng chịt, gây chằng chịt, treo dày đặc trên cột điện, làm xấu cảnh quan, che khuất tầm nhìn, nguy hiểm, mất an toàn an ninh thông tin như đại biểu đã nêu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong nội dung trả lời chất vấn tại của đại biểu nêu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX về công tác ngầm hóa, chỉnh trang bó gọn cáp thông tin trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Minh Chiêu đã báo cáo làm rõ những nguyên nhân dẫn đến việc ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp thông tin còn hạn chế như:  Hạ tầng hệ thống viễn thông cũ, không được bảo quản trong nhiều năm, các đơn vị doanh nghiệp khai thác triệt để để giảm thiểu chi phí; công tác sử dụng chung hạ tầng giữa các nhà mạng và các hệ thống như điện lực, truyền hình… chưa được tốt, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng thấp; kinh phí thực hiện ngầm hóa chỉnh trang mạng cáp lớn, các doanh nghiệp luôn muốn giảm suất đầu tư hạ tầng để cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để giảm giá thành dịch vụ, thuê bao; các địa phương trong quá trình cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông, chỉnh trang vỉa hè đô thị chưa kết hợp với việc đầu tư hệ thống cống, bể ngầm hóa cáp viễn thông, cáp điện….Để khắc phục những tồn tại nêu trên, trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông tập trung một số giải pháp chính như sau:  

Tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định để tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn phát triển. Phối hợp với Sở Xây dựng, Giao Thông vận tải, Công thương, Tài chính và UBND các huyện, thành phố kiểm tra công tác thiết lập hạ tầng viễn thông theo quy định.

1643355294203-5.jpg

Tuyến đường Hùng Vương, TP Bắc Giang hoàn thành việc ngầm hóa, chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin.

Đồng thời, Sơ cũng yêu cầu các nhà mạng báo cáo Tập đoàn viễn thông bố trí nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp, đảm bảo cơ sở hạ tầng dùng chung cho các doanh nghiệp viễn thông, ngầm hóa cung cấp dịch vụ cho khách hàng; tổ chức thanh thải, bó gọn hệ thống mạng cáp thông tin đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Trên cơ sở quy hoạch, quy định, yêu cầu UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý về các cơ sở viễn thông trên địa bàn:  Với dự án khu đô thị mới, các tuyến đường mới thì phải thiết lập được hạ tầng dùng chung, đảm bảo đúng thiết kế để đưa vào sử dụng. Với các khu đô thị, các tuyến đường giao thông cũ: Phải chỉnh trang đô thị, bó gọn thanh thải cáp. Quản lý tốt quy hoạch hạ tầng viễn thông, yêu cầu các nhà mạng khi thiết lập hệ thống phải tuân thủ theo quy định, nhà mạng có hạ tầng phải bảo dưỡng, duy tu đảm bảo an toàn (như cột điện lực); Bố trí kinh phí để duy tu, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông đảm bảo cho đô thị xanh- sạch- an toàn (như hạ tầng đường giao thông- hàng năm đều có kinh phí bảo dưỡng).

Chỉ đạo phòng Văn hóa, các cấp chính quyền phường/xã phải vào cuộc để giám sát. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý nhà nước để yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động tuân thủ theo quy định thiết kế hạ tầng viễn thông.

Với những giải pháp đề ra như vậy, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt với mục tiêu khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại nêu trên, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Giang ngày càng bền vững./.