Hơn 50% tổ chức ở Đông Nam Á sử dụng phần mềm chưa được vá lỗi

Việc cập nhật các bản vá lỗi kịp thời có thể giảm chi phí sự cố dữ liệu ở doanh nghiệp, giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập.

 Báo cáo mới nhất của Kaspersky từ một khảo sát cho thấy, 38% các tổ chức vừa và nhỏ (SMBs) và 48% tập đoàn tại Đông Nam Á hoạt động trên hệ thống chưa được vá lỗi. Bên cạnh đó, 33% SMBs và 43% tập đoàn trong khu vực vẫn đang sử dụng phần mềm lỗi thời.

Theo ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, khi có sự cố dữ liệu xảy ra, những tập đoàn đang sử dụng hệ thống chưa được vá lỗi sẽ phải chi trả cao hơn 126% so với những doanh nghiệp với công nghệ luôn được cập nhật.

20211224-pg6.jpg

Các doanh nghiệp SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ với 50 đến 999 nhân viên) tại Đông Nam Á cũng có thể tiết kiệm 9% chi phí khi bị tấn công nếu sử dụng phần mềm hợp pháp và luôn được cập nhật, so với chi phí các doanh nghiệp này phải chịu với hệ thống hoạt động lỗi thời.

Ngoài chi phí do sự cố dữ liệu gây ra, 49% SMB và các tập đoàn trong khu vực thừa nhận gặp phải tấn công mạng vì những lỗ hổng chưa được vá trên phần mềm ứng dụng và thiết bị. Tỷ lệ này trên toàn cầu là 40%.

Báo cáo cũng cho biết những nguyên nhân lý giải vì sao các tổ chức tại Đông Nam Á vẫn sử dụng những công cụ lỗi thời: Một số nhân viên từ chối làm việc với phần mềm và thiết bị mới (57%); Tổ chức có những ứng dụng nội bộ không thể chạy trên thiết bị hoặc hệ thống mới (52%); Công cụ dành cho C-level và không nằm trong kế hoạch cập nhật (45%); Không đủ tài nguyên để cập nhật toàn bộ trong cùng một thời điểm (17%).

Khảo sát đã phỏng vấn tổng số 5.266 người ra quyết định kinh doanh CNTT trên 31 quốc gia vào tháng 6 năm 2020, 375 trong số đó đến từ Đông Nam Á. Những người trả lời được hỏi về tình trạng bảo mật CNTT trong tổ chức của họ, các loại mối đe dọa mà họ phải đối mặt và chi phí họ phải đối phó khi khôi phục sau các cuộc tấn công.