Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ TT&TT

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Toạ đàm Nâng cao Chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ TT&TT. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng dự và chủ trì Tọa đàm.

20211223-ta1.jpg

Toàn cảnh Tọa đàm

Báo cáo tại Tọa đàm, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT cho biết tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ TT&TT năm 2020 là 86.03/100 điểm, xếp hạng 10/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ. So sánh tổng quan có thể thấy rằng, năm 2020 Bộ TT&TT tăng 5 bậc so với năm 2019. Trong đó, công tác hiện đại hóa hành chính là lĩnh vực được đánh giá cao nhất của Bộ TT&TT, xếp hạng 2/17 bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tọa đàm đã lắng nghe đại diện các đơn vị thuộc Bộ trình bày khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị và cùng bàn luận các phương pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong thời gian tới của Bộ TT&TT.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng khẳng định, Bộ TT&TT luôn coi CCHC là nhiệm vụ quan trọng và là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ. Bộ đã có những chỉ đạo cụ thể, quyết liệt để tổ chức công tác CCHC thực chất và hiệu quả.

Nhắc lại kết quả về xếp hạng chỉ số CCHC mà Bộ TT&TT đã đạt được trong những năm qua, Thứ trưởng cho rằng đây là sự nỗ lực, cố gắng của toàn Bộ, ngành. Thứ trưởng hoan nghênh và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và cầu thị của các đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp hiệu quả của các Bộ, ngành.

Để thực hiện tốt chương trình tổng thể về CCHC, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch CCHC của Bộ, cụ thể hóa thành Kế hoạch của đơn vị mình và coi đây là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị; chủ động rà soát những hạng mục mất điểm của đơn vị, tham mưu, đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm; Tăng cường công tác truyền thông phổ biến chính sách pháp luật, chủ động thông tin tuyên truyền ngay từ khâu soạn thảo văn bản, đổi mới công tác xây dựng pháp luật; Các đơn vị xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm đánh giá tổng kết việc thực hiện theo phương châm đổi mới và hiệu quả; đổi mới cung cách làm việc và phục vụ; Thực hiện dịch vụ công cấp độ 3, 4; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo CCHC của Bộ họp định kì hàng tháng, giao Cục Tin học hóa là đầu mối chịu trách nhiệm toàn bộ kĩ thuật, báo cáo, kiến nghị về CCHC trong ứng dụng CNTT và xây dựng phần mềm chấm điểm CCHC của Bộ trong thời gian tới.

Với những tiền đề kết quả đạt được trong những năm gần đây, cùng sự nỗ lực của cán bộ, công chức, sự quyết tâm khắc phục triệt để các hạn chế, Thứ trưởng hy vọng và tin tưởng rằng công tác CCHC năm 2021 sẽ đạt được kết quả, cũng như mục tiêu thăng hạng trong năm.