Đà Nẵng: Nhiều cách làm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm phù hợp, rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế- xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 phải là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

20211114-114411.jpg

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Ngày 14/11/2021, tại Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị thông báo báo cáo kết quả kiểm tra. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự thảo báo cáo tại Hội nghị cho biết, trên cơ sở chỉ đạo, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp hỗ trợ kịp thời của các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt toàn diện, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố.

Trong quá trình quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, công tác tổ chức được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, đúng theo hướng dẫn của Trung ương, triển khai từ cấp ủy đến chi bộ; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân được tiếp thu đầy đủ nội dung của Nghị quyết.

Quá trình thực hiện có nhiều điểm mới, cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển Thành phố. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố đã phát huy thế mạnh đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Các tổ chức đảng cơ bản phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, qua đó giúp các cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền về Nghị quyết được quan tâm đúng mức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phối hợp với Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến.

Sau Hội nghị trực tuyến kết hợp với Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục mở các lớp quán triệt, học tập đến các cấp ủy ở cơ sở và đã mời báo cáo viên cao cấp của Trung ương và Quân khu 5 triển khai, mở cầu trực tuyến đến cơ sở.

Trong quá trình triển khai học tập, quán triệt, nhiều đơn vị triển khai hiệu quả với các cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị như Đảng ủy Văn phòng Thành ủy, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung... Nhờ đó, bước đầu Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, được cán bộ, Nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch, an sinh xã hội còn phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Vì vậy đã ảnh hướng đến công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhất là các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết có lúc, có nơi còn hạn chế; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát có nơi chưa thường xuyên; công tác định hướng dư luận xã hội còn có lúc chưa kịp thời.

Các cấp ủy phải tập trung chống dịch nên công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết phải tổ chức giãn cách, trực tuyến, khó khăn trong đảm bảo chất lượng, số lượng người tham gia.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cho rằng: Dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra đã phản ánh đúng, đầy đủ trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu nội dung của báo cáo, đặc biệt là các đề nghị của Đoàn kiểm tra nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, qua đó có giải pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung mà Đoàn kiểm tra yêu cầu, đảm bảo duy trì, giữ vững trong suốt nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những kết quả mà Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã đạt được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí cho rằng, Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đảm bảo cụ thể và không chồng chéo, trùng lặp. Đồng thời, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành 07 văn bản quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, định hướng mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đặt ra.

Các hoạt động tuyên truyền, định hướng được Đà Nẵng tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian giãn cách xã hội chống dịch.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời cần tiếp tục xác định rõ việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công tác thường xuyên, cơ bản, phải được thực hiện trong cả nhiệm kỳ.

Trong quá trình thực hiện, Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các chương trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm phù hợp, rõ ràng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 phải là đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí cho biết các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo lại với Trung ương.

Dịp này, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cũng đã trao tặng trang thiết bị y tế cho chính quyền thành phố Đà Nẵng và 1.000 suất quà cho công nhân khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Thành phố.

Được biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Chính trị về kiểm tra công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng là 1 trong 10 đơn vị, địa phương được Bộ Chính trị ban hành Quyết định kiểm tra. Theo đó, từ ngày 05 đến ngày 13/11/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra công tác này với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Trong thời gian này, Đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Theo các thành viên của Đoàn kiểm tra, đây là hoạt động thường xuyên của Đảng, thông qua công tác kiểm tra nhằm giúp Bộ Chinh trị, Ban Bí thư kịp thời phát hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời phát hiện, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả của Đảng trong quá trình quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó khắc phục tình trạng có nghị quyết đúng nhưng cách triển khai chưa đúng, chưa trúng, kém hiệu quả./.