Ứng dụng KH&CN phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo tìm kiếm các giải pháp ứng dụng KH&CN nhằm nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực, có lợi thế phát triển, tiềm năng trở thành hàng hóa theo chuỗi giá trị của địa phương.

20211221-u6.png

Hội thảo được tổ chức ngày 7/10 với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương” bằng hình thức trực tuyến tại hơn 20 điểm cầu: UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ KH&CN và các cơ quan nghiên cứu của trung ương, địa phương, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học, doanh nghiệp...


Tại Hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học và các doanh nghiệp đã tập trung thảo luận nhiều nội dung: Việc quy hoạch, hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách phát triển vùng sản xuất đối với một số loại cây trồng chủ lực của Đắk Nông; Vấn đề quản lý, giám sát sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; Phát triển cây ăn quả Tây Nguyên và các đề xuất giải pháp cải tiến; Nghiên cứu giải pháp KH&CN phục vụ phát triển cây trồng chủ lực bền vững; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và các vấn đề đặt ra với KH&CN, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, môi trường…
Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu, đa dạng sinh học thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây công nghiệp lâu năm. Hiện nay, địa phương đang có một số mặt hàng nông sản với diện tích, sản lượng lớn có khả năng phát triển thành hàng hóa như cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, bơ, sầu riêng, chanh dây…Tuy nhiên, để phát triển, nâng cao giá trị cho các nông sản chủ lực này của tỉnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, thiếu các giải pháp căn cơ, bền vững về kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến cũng như thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các ngành, địa phương cần phối hợp tốt với Sở KH&CN để xây dựng và hoàn thiện Chương trình, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt. Từ đó làm căn cứ triển khai vào trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương./.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên nhấn mạnh, sản phẩm chủ lực đang có vai trò rất lớn trong việc phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại. UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan chủ động tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình KH&CN phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030. Đặc biệt, Đề án phải lựa chọn được danh mục những sản phẩm có lợi thế so sánh phát triển theo định hướng thị trường, chuỗi giá trị.