Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Sáng nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - Nguyễn Xuân Thắng đã chủ trì hội nghị.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm sáng tỏ về các nội dung chủ yếu như: những vấn để lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Làm rõ vai trò quan trọng, thuận lợi, khó khăn của các tỉnh, thành phố nói chung, của các Ban Tuyên giáo, các Học viện, nhà trường, Trường Chính trị tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

ong-nguyen-xuan-thang-phat-bieu-tai-hoi-thao.jpg

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo.

Từ đó, nêu ra được những kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị tại các địa phương, các Học viện, nhà trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam; kinh nghiệm tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số lực lượng nòng cốt của các tỉnh, thành phố. Những kinh nghiệm này rất có ý nghĩa và cần được tiếp tục nghiên cứu, phát huy, nhân rộng. Cùng với đó, nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35 trong thời gian tới.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuân Thắng cho biết, để triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới một cách hiệu quả thì các trường chính trị, Học viện… phải thể hiện rõ được bản lĩnh chính trị, nền tảng kiến thức vững vàng, tỉnh táo, để khi đấu tranh, nâng cao tính đảng, tính chiến đấu, lan tỏa, truyền cảm hứng cho các học viên.

toan-canh-hoi-thao.jpg

Toàn cảnh hội thảo

Cần phải phối hợp đồng bộ trong công tác đấu tranh và phải tích hợp được trong các bài giảng, luận cứ và truyền được tinh thần, lập luận đó cho các học viên- những người đang làm công tác lãnh đạo quản lý ở cơ sở, đơn vị nắm được.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: "Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, hôm nay cuộc hội thảo nhiều ý nghĩa, những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo hiệu quả, những đóng góp cho việc đổi mới nâng cao nhận thức và tiếp thêm xung lực mới. Chúng ta đã làm tốt và phải làm tốt hơn nữa để triển khai thắng lợi Nghị quyết 35. Trước hết, các đồng chí gắn với chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành tốt về nhiệm vụ chính trị của mình, cũng là một cách để tham gia vào cuộc đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"./.