Sở TT&TT Hà Tĩnh và Công an tỉnh phối hợp về an toàn thông tin

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và Sở TT&TT đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả.

 Mới đây, Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quy chế phối hợp nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Quy chế cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của hai đơn vị trong theo dõi, đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ các công trình hạ tầng phục vụ cho thông tin, truyền thông, bưu chính, viễn thông, truyền dẫn, phát sóng.

20211215-pg5.jpg

Để đảm bảo an toàn an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trong thời gian tới, Công an tỉnh và Sở TT&TT sẽ phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.Cổng thông tin điện tử ict.hatinh.gov.vn đưa tin, tại lễ ký kết, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở TT&TT đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trên lĩnh vực này.

Hai bên cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin, truyền thông đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; phối hợp trong việc điều tra, xác lập chứng cứ vi phạm về thông tin và truyền thông...