Đà Nẵng 'phác thảo' Trung tâm Điều hành và Giám sát an ninh mạng

Dự kiến Trung tâm Điều hành và Giám sát an ninh mạng Đà Nẵng sẽ có các chức năng như giám sát an toàn thông tin, xử lý và điều tra sự cố, đảm bảo khả năng vận hành liên tục và khôi phục sau thảm họa.

 Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0. Kiến trúc phiên bản 2.0 đề cập đến kế hoạch xây dựng Trung tâm Điều hành và Giám sát an ninh mạng (SOC) của tỉnh.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng cần tính toán đến việc thành lập một Trung tâm Điều hành và Giám sát an ninh mạng với phạm vi đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh trong tương lai.

Trung tâm SOC hướng đến khả năng cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp, và cơ quan trên địa bàn thành phố, cũng như phối hợp với các địa phương, tỉnh thành khác; đồng thời phối hợp với VNCERT hay các tổ chức quốc tế khác.

20211213-pg11.jpg

Dự kiến SOC Đà Nẵng sẽ có các chức năng như giám sát an toàn thông tin, xử lý và điều tra sự cố an toàn thông tin, chức năng đánh giá an toàn thông tin, chức năng nghiên cứu đào tạo và phổ biến thông tin, đảm bảo khả năng vận hành liên tục và khôi phục sau thảm họa.

Theo bản Kiến trúc 2.0 của Đà Nẵng, cần thiết lập, ban hành và áp dụng các quy định, quy trình, thủ tục, và hướng dẫn an toàn an ninh thông tin đầy đủ, phù hợp, khả dụng và chia sẻ cho những người có liên quan. Trong quá trình vận hành, các thay đổi có ảnh hưởng đến an toàn an ninh thông tin đều phải được quản lý bằng quy trình quản lý sự thay đổi.

Về cơ bản, mô hình tham chiếu công nghệ thành phố Đà Nẵng tương đồng Mô hình tham chiếu bảo mật trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Mô hình tham chiếu này là cơ sở để xây dựng an toàn thông tin thành phố Đà Nẵng.