Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 01 xe ô tô của Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo số 151/TB-VPTPHCM ngày 30/11/2021 của Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá là 01 xe ô tô lên cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tên tài sản: 01 xe ô tô (Loại phương tiện: Xe ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA COROLLA – ALTIS; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2001).

- Tổng giá khởi điểm: 143.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu đồng).

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày 03/12/2021 đến ngày 07/12/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3823 5409

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, CMND/ CCCD.

***Chú ý: Không trả lại hồ sơ cho tổ chức có hồ sơ không đạt yêu cầu.

Nội dung thông báo xem tại đây.

Nguồn: Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh