Từ ngày 3/12, dừng hoạt động chốt kiểm soát dịch ra, vào Hải Phòng

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 3/12, tất cả các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Cảng sẽ dừng hoạt động.

20211203-m11.jpg

Đó là nội dung văn bản số 9364/UBND-NC&KTGS của UBND thành phố Hải Phòng về việc dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành thành phố ban hành chiều 2/12.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra vào thành phố  để các đơn vị tập trung tăng cường nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa và việc đi lại của người dân với phương châm  thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện phần lớn người vào thành phố Hải Phòng từ vùng có nguy cơ thấp (cấp độ 1, cấp độ 2). Người đến từ các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, cấp độ 4) đã được các địa phương kiểm soát chặt chẽ.

Mặt khác, cùng với cả nước, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử bằng phần mềm PC-Covid và thống nhất sử dụng ứng dụng PC-Covid trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Việc khai báo thông tin bằng giấy hoặc khai báo điện tử tại các chốt kiểm soát không còn phù hợp.

Nguồn: Nguồn: Báo Nhân Dân