Dịch vụ đô thị thông minh tại Vĩnh Long bước đầu hiệu quả

20211202-m01.jpg

Smart Vĩnh Long là một trong những ứng dụng thành công sau thời gian thí điểm xây dựng dịch vụ đô thị thông minh, số lượng tương tác ngày càng nhiều.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền Thông, hiện Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (ĐTTM) và các dịch vụ thí điểm ĐTTM tại Vĩnh Long đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, cũng như đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trong thời gian giãn cách xã hội do tác động của dịch COVID-19 phải làm việc trực tuyến, thông qua hệ thống giám sát, giúp công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước nắm bắt và giải quyết kịp thời những phản ánh hiện trường của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Hiện tại, các ứng dụng trong thí điểm dịch vụ ĐTTM đều kết nối và chia sẻ, tập trung và thông suốt cho người sử dụng; tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống sẵn có về Trung tâm Giám sát, điều hành dịch vụ ĐTTM.

Nguồn: Nguồn: Báo Vĩnh Long