Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, chuyển đổi số là một định hướng quan trọng, hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có ngành nông nghiệp.

Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Bộ NN-PTNT xác định hai trụ cột quan trọng là khoa học công nghệ và tổ chức lại sản xuất. Cả hai vấn đề này đều liên quan mật thiết đến chuyển đổi số.

“Hiệp hội VIDA cần xây dựng một hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp, thông qua đó kết nối được các đơn vị quản lý, doanh nhiệp, hợp tác xã và nông dân để xây dựng chuỗi giá trị nông sản; thu hút đầu tư vào nông nghiệp”, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói.

Để làm được điều đó, chúng ta cần đi vào những vấn đề cụ thể như xây dựng ứng dụng bản đồ tra cứu thông tin thổ nhưỡng, thủy văn, sản lượng nông sản, thủy sản trên cả nước và chi tiết từng tỉnh, thành.

Theo ông Nguyễn Đức Tùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, chuyển đổi số được xem là “thang thuốc” hiệu quả cho nông nghiệp Việt Nam. Câu chuyện chuyển đổi số được nhắc đến không chỉ như một xu thế ngắn hạn mà là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam.

Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam cho rằng, việc xây dựng hệ thống dữ liệu số nông nghiệp cho phép lưu trữ, quản lý dữ liệu của nông nghiệp Việt Nam, kết hợp với ứng dụng hiển thị thông tin dữ liệu đó trên GIS một cách sinh động, trực quan là rất cần thiết.

Hệ thống bản đồ nông nghiệp số Việt Nam sẽ đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Qua đó, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có đủ dữ liệu, số liệu cập nhật để hoạch định chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm hoạch định tìm kiếm thị trường, hoạch định chính sách quản lý, hoạch định vùng cây trồng...).

Hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp cũng sẽ giúp kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị trường đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

Ông Thân Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, đề nghị Bộ NN-PTNT chỉ đạo, phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam và đơn vị liên quan để xây dựng Báo cáo tổng quan nông nghiệp số Việt Nam năm 2021.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh: “Báo cáo này cần cập nhật và công bố thường niên để tất cả chúng ta thấy được sự chuyển động của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp”.

Báo cáo này sẽ đánh giá một cách chân thực tổng quan về thực tế chuyển đổi số của nông nghiệp từ chính sách, công nghệ, doanh nghiệp, sản phẩm, quy hoạch,... cũng như tác động thực tế của nó tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời, cũng cần xây dựng bộ tài liệu đáng tin cậy giúp các thành phần trong hệ sinh thái nông nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp, nhà đầu tư, nông dân, thị trường,... có thể tham khảo để từ đó có những nhận định, đánh giá chính xác nhất về chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Từ đó họ sẽ đưa ra những chiến lược phù hợp cho đơn vị, tổ chức của mình vì mục tiêu để cùng đóng góp tích cực đến quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh hoan nghênh và sẽ cùng Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam để triển khai những nhóm nhiệm vụ trên, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp.