Đồng Tháp sẽ đảm bảo kinh phí cho ATTT đạt tối thiểu 10% tổng chi CNTT

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Tháp sẽ đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin (ATTT) mạng đạt tối thiểu 10% tổng chi cho CNTT. Tỷ lệ này của Đồng Tháp trong giai đoạn 2016 - 2020 là 7,72%.

 Sẽ đánh giá an toàn thông tin cho 100% sở, ngành, UBND huyện

Trong phương hướng giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đã xác định đảm bảo an toàn thông tin là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

20211123-pg6.jpg

Theo đó, thời gian tới, cùng với việc cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và chia sẻ dữ liệu giám sát mã độc về Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Tháp sẽ tiếp tục thuê các đơn vị chuyên nghiệp giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và đánh giá an toàn thông tin cho 100% sở, ngành của tỉnh, các UBND cấp huyện.

Năm 2020, Đồng Tháp đã thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho 11 đơn vị, gồm Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh cùng 6 sở, ban, ngành và 4 UBND huyện, thành phố.

Cùng với đó, trong giai đoạn đến năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia tích cực vào hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; đồng thời tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

Cũng trong thời gian từ nay đến năm 2025, Đồng Tháp còn tập trung chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai Dự án nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ chính quyền số và an toàn thông tin mạng của tỉnh. Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng chi cho CNTT.

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước năm 2018 và 2019 do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) thực hiện và công bố, Đồng Tháp nằm trong nhóm các địa phương xếp loại C, có chỉ số an toàn thông tin ở trong khoảng trên 50 điểm đến dưới 65 điểm và đã quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình.

Chi cho an toàn thông tin của Đồng Tháp chỉ chiếm 7,72% tổng chi CNTT

Thông tin về công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh này cho hay, đến nay hầu hết các hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung của tỉnh đều được cài đặt và lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin đạt tiêu chuẩn cấp độ 3, Đồng Tháp đang đầu tư thêm một số thiết bị và phê duyệt danh sách các hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung được cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Do nguồn nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin của địa phương còn hạn chế, tỉnh đã thuê Công ty CMC Cyber Security giám sát 100% thiết bị, hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Hiện nay, Đồng Tháp đã triển khai mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin gồm: lực lượng tại chỗ; có tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia; kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Bên cạnh đó, hoạt động ứng cứu sự cố máy tính đã được duy trì thường xuyên, liên tục, hỗ trợ kịp thời cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn khi gặp các sự cố hệ thống.Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, với những sự cố nghiêm trọng, lực lượng tại chỗ không đủ khả năng đáp ứng.

Mặt khác, dù công tác đào tạo, diễn tập về an toàn thông tin mạng cho đội ngũ chuyên trách CNTT trên địa bàn được thực hiện hằng năm, song hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Theo lý giải của UBND tỉnh, nguyên nhân do đội ngũ này phải kiêm nhiệm nhiều việc tại đơn vị công tác, không có thời gian nghiên cứu sâu các kỹ thuật tấn công, phòng thủ và tự cập nhật những kiến thức mới về an toàn thông tin nên khá lúng túng khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, trong báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 -2020, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, những năm qua, tỉnh đã cố gắng bố trí đầy đủ kinh phí ứng dụng CNTT theo kế hoạch.

Đối với công tác đảm bảo an toàn thông tin, ngoài dự án tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, hằng năm các địa phương, đơn vị trên địa bàn còn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để mua bản quyền phần mềm phòng, chống virus.

Tuy vậy, tỷ lệ chi cho an thông tin so với tổng chi cho CNTT chưa đạt 10% theo yêu cầu. Cụ thể, tỷ lệ chi cho an toàn thông tin so với tổng chi cho CNTT của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2016 -2020 là 7,72%.