Truyền cảm hứng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội

Vừa ra mắt, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Đây là vấn đề rất lớn, rất cơ bản và có nhiều cách tiếp cận.

1811-cuonsach-1637192825467.jpg

Các đại biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách

Từ bài viết của Tổng Bí thư đã có hàng nghìn bài viết đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và trên thế giới, của cán bộ, đảng viên, người dân ở mọi miền Tổ quốc, hưởng ứng và đánh giá cao. Tổng hợp, tuyển chọn các bài viết đó, cuốn sách góp phần làm sâu sắc thêm những quan điểm, tư tưởng của Tổng Bí thư, truyền cảm hứng, vững tin vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bài viết của Tổng Bí thư được công bố vào trung tuần tháng 5/2021. Ngay sau đó và cho đến hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện ngày càng nhiều bài viết hưởng ứng và cho rằng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học, công phu, tâm huyết, tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn về những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng nước ta. Đọc các bài viết in trong cuốn sách càng thấy rõ, dù người viết là ai, có thể đề cập một hoặc nhiều nội dung, hay chỉ nêu một ý kiến ngắn, song đều có điểm chung là rất tâm đắc với cách nêu vấn đề, luận giải vấn đề thuyết phục của Tổng Bí thư.

Nhận thức rõ hơn con đường chúng ta đi, đích chúng ta đến

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã có không dưới hàng trăm bài viết, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhưng chưa thể làm sáng tỏ hết mọi vấn đề đặt ra kể cả về lý luận và thực tiễn, nhất là từ khi Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, làm không ít người bi quan, dao động và hoài nghi về mô hình xã hội này. Với bao năm dày công nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và trực tiếp lãnh đạo đất nước tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, với tư duy khoa học và cách nhìn biện chứng, lịch sử, cụ thể, với tấm lòng thiết tha và niềm tin mãnh liệt vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bằng chính thực tiễn sinh động của đất nước sau 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư đã nêu, giải đáp thuyết phục, thỏa đáng đúng, trúng nhiều vấn đề đặt ra. Bài viết mang một tâm thế mới, có cách nhìn toàn diện, có ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc hơn. Những người có bài viết in trong cuốn sách đều ủng hộ và thể hiện sự đồng tình cao với những quan điểm của Tổng Bí thư, qua đó nhận thức đúng hơn về những thành tựu và khuyết tật cũng như các mâu thuẫn vốn có không thể giải quyết của chủ nghĩa tư bản; hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đi lên bằng cách nào và những vấn đề cần giải quyết trong quá trình đổi mới.

Theo các tác giả có bài in trong cuốn sách, sức cuốn hút từ bài viết của Tổng Bí thư là ở chỗ vừa luận giải đúng, trúng những vấn đề bức thiết nhất của thời đại với những dẫn chứng sinh động thuyết phục từ thực tiễn, vừa có cách trình bày gần gũi, dung dị, như muốn chia sẻ với người đọc những điều tâm huyết nhất tự đáy lòng mình. Qua đó muốn giúp người đọc định hình về chủ nghĩa xã hội và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể ở Việt Nam, nhận thức sâu sắc hơn về con đường chúng ta đi, đích chúng ta đến.

Làm phong phú thêm kho tàng lý luận về chủ nghĩa xã hội

Hiếm có bài viết nào được dư luận quốc tế quan tâm, đánh giá cao như bài viết lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vấn đề không mới, nhưng phải chăng, tư duy, tầm nhìn, cách thể hiện có nhiều điểm mới làm cho bài viết có sức hút lớn như vậy.

Qua 50 bài trao đổi, trả lời phỏng vấn, đánh giá của các học giả, người nghiên cứu, bạn bè quốc tế,… được tuyển chọn, in trong cuốn sách nói lên điều ấy. Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào Phuvông Ùnkhănxẻn chia sẻ: “Bài viết (bài viết của Tổng Bí thư) được ví như một giáo trình có giá trị khoa học cao, định hướng cho hoạt động của nhà tư tưởng, lý luận, chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa”. Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu so sánh chính đảng thế giới, Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tự Sinh đánh giá: “Đây là bài viết có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn quan trọng, định hướng cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Keo Baphnom cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Trưởng Ban Nghiên cứu châu Á-châu Đại Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế (CIPI) của Cuba; Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam TS Ruvislei González Saez nhận định, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “có giá trị tham khảo cho các quốc gia đang trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như công tác nghiên cứu lý luận-thực tiễn”, “là tài liệu tham khảo cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới phấn đấu cho sự phát triển của các xã hội công bằng nhất”. Viện trưởng Viện Đông Phương học, Trường đại học Sư phạm quốc gia A.I.Herzen, Liên bang Nga GS, TSKH Andrey Vassoevich cho rằng: “Quan điểm của Tổng Bí thư về phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội là ý tưởng gần gũi không chỉ với hàng triệu người Việt Nam, mà còn với đông đảo người dân trên thế giới”...

Các bài viết in trong cuốn sách vừa thể hiện sự đồng tình, vừa biểu thị quyết tâm hành động, biến mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cũng là khát vọng của cả dân tộc thành hiện thực, hướng tới một xã hội mà trong đó sự phát triển là thật sự vì con người; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn... Không cứ những bài viết chính luận mà có khi chỉ là một ý kiến ngắn nhưng đều là những điều tâm huyết mà người viết muốn chia sẻ với người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta cùng trả lời cụ thể hơn các câu hỏi đặt ra từ thực tiễn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, để thống nhất nhận thức và hành động. Đó còn là những bài viết phản ánh ở các địa phương triển khai thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư trong bài viết… Có khi một nội dung nhưng được nhiều bài viết tập trung phân tích dưới nhiều góc độ. Cụ thể như trong thời kỳ quá độ, phải không ngừng củng cố, tăng cường phát huy các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến thắng các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa; về phát huy sức mạnh Nhân dân - cội nguồn của sức mạnh; về phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; về phát triển bền vững để bảo vệ môi trường sống trong lành; về xây dựng hệ thống chính trị mà quyền lực thật sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ...

Đọc kỹ từng bài viết càng thấy cuốn sách là một tài liệu quý. Từ bài viết của mình, Tổng Bí thư đã làm lan tỏa niềm tin, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta về khát vọng phát triển đất nước. Những bài viết trong cuốn sách đã góp thêm một tiếng nói làm cho niềm tin ấy, khát vọng ấy mãnh liệt hơn, để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

 

Nguồn: Theo: nhandan.vn