Ra mắt cuốn sách về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” không chỉ cung cấp tài liệu nghiên cứu rất có giá trị, mà còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tiếp tục kiên định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

z2939676.jpg

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu tham quan trưng bày sách. (Ảnh: HT)

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Dự lễ ra mắt sách có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi Lễ, còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tổ chức bản thảo, Ban biên tập cuốn sách.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn chủ trì Lễ ra mắt cuốn sách.

Giới thiệu nội dung, giá trị cuốn sách, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công bố ngày 16/5/2021, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 - 2026, hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

z2939676543.jpg

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt sách. (Ảnh: HT)

Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế đánh giá cao. Từ khi bài viết được công bố ngày 16/5/2021 đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí,... đã có hàng nghìn bài viết, bài bình luận của độc giả, từ cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, từ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cho đến các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài... đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực. Các bài viết chia sẻ của bạn đọc đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư; nhận thấy rõ con đường mà nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công.

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, nhằm tổng hợp những những phân tích, đánh giá, sự đồng thuận đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, quản lý, đông đảo nhân dân trong nước và các chính trị gia, học giả quốc tế hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phục vụ công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tuyển chọn, xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. 

Thông tin về công tác xuất bản, phát hành cuốn sách, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, mặc dù, nhận được rất nhiều bài viết tâm huyết, có nội dung toàn diện, sâu sắc của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học… trong và ngoài nước, nhưng do dung lượng có hạn nên Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng với các cơ quan liên quan không thể đưa hết tất cả, chỉ lựa chọn, tuyển tập một số bài viết tiêu biểu để biên tập, xuất bản.

z2939676702975.jpg

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt sách. (Ảnh: HT)

Cuốn sách gồm 824 trang, kết cấu gồm 3 phần. Phần thứ nhất in toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngày 16/5/2021. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt nhiều câu hỏi và tập trung lý giải từng câu hỏi đó: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Đồng chí Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam. Tổng Bí thư cũng đã phân tích về bản chất của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội bằng những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng từ thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam. Từ đó, Tổng Bí thư khẳng định, xã hội với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là: một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và  Nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện.

Phần thứ hai tuyển chọn hơn 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc về bài viết của Tổng Bí thư. Nội dung các bài viết của các tác giả đã cụ thể hóa, làm phong phú thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trong bài viết của Tổng Bí thư. Bằng những lập luận khoa học, sắc bén, các đồng chí lãnh đạo, nhà nghiên cứucác tác giả đã góp thêm luận cứ để khẳng định rằng: xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà toàn Đảng, toàn dân ta đang đi là phù hợp với xu thế của lịch sử, với điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời phân tích rõ hơn về những mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước.

Phần thứ ba tuyển chọn 50 bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, các đồng chí, bạn bè quốc tế, các chính đảng,... về bài viết của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Qua các bài viết cho thấy, dư luận quốc tế đánh giá cao và đồng thuận với những luận điểm trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhiều ý kiến của chính giới, của các học giả cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn cho chủ nghĩa xã hội thế giới, làm phong phú thêm tư tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiều bài viết thể hiện cách nhìn rất toàn diện, gắn công cuộc đổi mới của Việt Nam với xu thế quốc tế, phân tích những vấn đề mang tính toàn cầu của cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.

z2939842517341-ec6.jpg

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,

Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. (Ảnh: HT)

GS. TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhận định: Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết có giá trị. Bài viết đã trả lời đúng và trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, các học giả trong và ngoài nước quan tâm. Bài viết có một sức thuyết phục, cảm hóa lớn bởi tác giả bài viết - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn trăn trở, vận dụng phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là một người cộng sản sống trong sạch, trí tuệ, nhân cách, học theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Sức cảm hóa của cuốn sách là ở nội dung, nhưng tác giả Nguyễn Phú Trọng là một tác giả đầy sức thuyết phục về trí tuệ, nhân cách sống” - GS. TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Lý giải tại sao bài viết lại có sức lan tỏa rộng rãi như vậy, GS. TS Phùng Hữu Phú cho rằng, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bàn về vấn đề rất rộng, rất phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn cách trình bày dung dị, bàn về lý luận nhưng không kinh điển mà lại lấy đời sống, lấy thực tiễn để viết. Bài viết thuyết phục bằng cuộc sống, chắt lọc từ đời sống, lấy đời sống để thuyết phục, để minh chứng.

Chia sẻ tại lễ ra mắt sách, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông khẳng định, cuốn sách sẽ góp phần quan trọng trong việc bổ sung kho kiến thức cho học giả, nhà nghiên cứu, nhà lý luận và toàn thể những người quan tâm. Bởi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bài viết rất quan trọng, tổng hợp kinh nghiệm, thực tiễn sinh động về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chứa đựng nhiều nội dung và nội hàm. "Đây là một thông điệp thể hiện mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng và nhân dân Việt Nam trong việc tiếp tục bước theo con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã chọn", Đại sứ Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông nhấn mạnh.

Trao đổi về ý nghĩa, giá trị nội dung cuốn sách, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, đối với các đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, 4 câu hỏi mà đồng chí Tổng Bí thư nêu ra ở trong bài viết cũng chính là 4 vấn đề hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng, xuyên tạc để lôi kéo thanh niên, làm xói mòn lòng tin của thanh niên đối với con đường đi lên CNXH ở nước ta. “Có thể nói, bài viết với cách lập luận bình dị nhưng sâu sắc, như một “liều thuốc” giúp cho các bạn thanh niên tin tưởng hơn, hiểu rõ hơn, có khả năng tự sàng lọc, tự đấu tranh, tự phòng ngừa với những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, với niềm tin được củng cố lên rất nhiều” - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

z29398841596.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt sách. (Ảnh: HT)

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, khi tiếp cận những nội dung từ những bài học lịch sử quý giá được Tổng Bí thư nêu lên trong bài viết và nhắc đến sứ mệnh của từng thời kỳ, từng thời điểm, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bạn thanh niên Việt Nam ý thức được đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, sứ mệnh của mình trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những cơ hội lớn dành cho thanh niên, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức ở phía trước. Ai kiên định đi đúng được con đường, nỗ lực để vươn lên thì người đấy sẽ đóng góp được nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” được tổ chức xuất bản và ra mắt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” có ý nghĩa hết sức to lớn. Cuốn sách không chỉ cung cấp tài liệu nghiên cứu rất có giá trị, mà còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tiếp tục kiên định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Để phục vụ bạn đọc rộng rãi và thuận tiện nhất, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản điện tử cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". Bạn đọc có thể tiếp cận miễn phí bản điện tử cuốn sách này trên trang Stbook.vn và thuviencoso.vn./.

 

Nguồn: Theo dangcongsan.vn