Bến Tre hỗ trợ chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp

Ngày 11-11, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị công bố kế hoạch hỗ trợ chuyển đối số cho 1.000 doanh nghiệp, đồng thời ký kết bản ghi nhớ giữa Sở Công thương tỉnh Bến Tre với các công ty công nghệ.

20211112-m04.jpg

Buổi toạ đàm với nhiều đại biểu tham dự

Tỉnh Bến Tre có kế hoạch đào tạo, tập huấn cho 1.600 học viên của doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, làm cơ sở hướng tới hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp từ nay đến giữa năm 2022.

Dự kiến, 100% doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và hỗ trợ; 100% hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp được tiếp cận và hỗ trợ.

Trong đó, tập trung chủ yếu vào giai đoạn tiếp cận, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng như: Hóa đơn điện tử, chữ ký số, webstite thương mại điện tử chuyên nghiệp, tổng đài chăm sóc khách hàng trên website, phần mềm quản trị doanh nghiệp Microsoft Teams và giải pháp tăng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp.

20211112-m05.jpg

Đại diện Sở Công thương ký kết biên bản ghi nhớ với các công ty công nghệ

Cũng tại hội nghị này, đại diện Sở Công thương tỉnh Bến Tre và các Công ty công nghệ đã ký kết bản ghi nhớ để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Việc hỗ trợ chuyển đổi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nguồn: Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng