Bàn giao Đài truyền thanh số ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho xã Kiên Đài

Ngày 4-11, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang, UBND huyện Chiêm Hóa, Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS tổ chức bàn giao Đài truyền thanh số ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông cho UBND xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa.

20211106-m08.jpg

Lãnh đạo UBND huyện Chiêm Hóa và Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS ký kết tại lễ bàn giao.

Toàn bộ hệ thống truyền thanh số ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông gồm: Thiết bị tự động tích hợp; thiết bị thu phát truyền thanh kỹ thuật số; sim đăng ký mạng 3G, 4G; phần mềm điều khiển hệ thống. Hệ thống do công ty cổ phần Công nghệ SAVIS phát triển, lắp đặt, tài trợ có giá trị trên 200 triệu đồng. Đây là hệ thống phát thanh được đánh giá là hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, phát triển nền tảng công nghệ 4.0, cập nhật đầy đủ tính năng, dễ vận hành, sử dụng, có chức năng tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh, phát thanh tại địa phương. 

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống truyền thanh số ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông trở thành kênh thông tin quan trọng, là phương tiện đắc lực để cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng xã Kiên Đài hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2021.

Sau khi nhận bàn giao, UBND xã Kiên Đài có trách nhiệm theo dõi, quản lý, tổ chức duy trì vận hành Đài Truyền thanh cơ sở đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Theo Báo Tuyên Quang