Tây Ninh: Tiếp tục hoàn thiện phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều ngày 22/10/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b64b6c6c9fdc56820fcd.jpg

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đánh giá kết quả điều tra, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho rằng, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc điều tra theo đúng các phương án do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định và đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai, thu thập thông tin phiếu điều tra, kiểm tra tính logic và nghiệm thu theo quy định. Các phiếu điều tra của tỉnh Tây Ninh đạt yêu cầu về mặt thông tin, nhưng chất lượng phiếu cần phải rà soát lại. Đáng chú ý, một số lỗi tại phiếu thu thập thông tin sai đơn vị tính; chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin chưa đầy đủ; chỉ tiêu hao mòn tài sản cố định; cơ cấu chi phí trong tổng chi phí chưa hợp lý. Qua đây cho thấy, công tác quản lý lao động và quản lý tài chính của các đơn vị được điều tra còn có hạn chế, các số liệu tài chính chưa đầy đủ hoặc chưa khớp… Đề nghị Sở Nội vụ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có hướng chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để được hỗ trợ, xử lý, hoàn thiện kết quả điều tra.

4-3-.png

Điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Minh Nay, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Tây Ninh trân trọng ghi nhận và khẳng định sẽ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra lại toàn bộ phiếu điều tra, đối chiếu số liệu chính xác, đảm bảo các phiếu sau nghiệm thu đạt chất lượng tốt nhất. Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh yêu cầu Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh cần rút kinh nghiệm và mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới để tỉnh Tây Ninh hoàn thành cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước./.