Giải pháp ứng phó, xử lý một số tình huống trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn trong Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II

Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 01- 30/7/2021, Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II được thực hiện đồng thời trên cả nước nhằm thu thập các thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh; số lượng, quy mô và lao động của các đơn vị điều tra; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

z2672518381548-4ac4de87747a7cf11a7cb186394a0d4f.jpg

 Logo Tổng điều tra kinh tế 2021

Theo quy định của phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, phương pháp thu thập thông tin Tổng điều tra giai đoạn II là điều tra trực tiếp: điều tra viên thống kê đến gặp và phỏng vấn trực tiếp các đơn vị điều tra (các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) về các nội dung trong phiếu hỏi sử dụng phiếu hỏi điện tử được cài đặt trên thiết bị điện tử di động thông minh của điều tra viên thống kê (viết tắt là CAPI). Đây là một trong những điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra kinh tế trước đây cùng với một số điểm mới khác về nghiệp vụ điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
 

Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, trong đó từ cuối tháng 5 đến nay, nhiều địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nên việc tiếp xúc với các đơn vị điều tra để thực hiện các cuộc phỏng vấn điều tra trong thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là khó khăn.
 

Do vậy, trong quá trình thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II từ ngày 01-30/7/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp từ Trung ương đến địa phương cần nắm rõ diễn biến, tình hình thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra để đánh giá những khó khăn vướng mắc, những tình huống mới phát sinh để xây dựng các kế hoạch ứng phó, xử lý nhằm đảm bảo thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng thông tin và phòng chống dịch Covid-19 an toàn. Một số giải pháp ứng phó và xử lý trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn như sau:
 

1. Về nghiệp vụ điều tra: Trong quá trình thu thập thông tin về các đơn vị điều tra tại địa bàn, khi phát hiện đơn vị điều tra đang hoạt động tại địa bàn nhưng không có trong danh sách đơn vị điều tra: Điều tra viên thống kê cần báo cáo ngay với Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã hoặc giám sát viên để thực hiện bổ sung đơn vị điều tra vào danh sách đơn vị điều tra; giám sát viên cấp huyện thực hiện quy trình trình bổ sung thêm danh sách đơn vị điều tra như đã được hướng dẫn; đồng thời bổ sung phân công cho điều tra viên thống kê thực hiện thu thập thông tin các đơn vị mới được bổ sung này.

 

Trong quá trình thu thập thông tin về nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị điều tra, nếu nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực tế của đơn vị điều tra khác với nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của đơn vị trong danh sách: Điều tra viên thống kê thực hiện việc thu thập thông tin về nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do đơn vị điều tra thực tế sản xuất kinh doanh.
 

2. Về phần mềm thu thập thông tin: Khi tiếp nhận danh sách các đơn vị điều tra, nếu danh sách đơn vị điều tra được phân công cho điều tra viên thống kê khác với danh sách đơn vị điều tra hiển thị trên CAPI: Điều tra viên thống kê chưa thực hiện việc thu thập thông tin luôn mà cần liên lạc ngay với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã hoặc giám sát viên để báo cáo tình hình; giám sát viên cấp huyện cần kiểm tra lại danh sách các đơn vị điều tra phân công cho điều tra viên thống kê để thực hiện phân công lại trên hệ thống công nghệ thông tin (nếu cần); đồng thời báo lại cho điều tra viên thống kê biết để thực hiện thu thập thông tin.
 

Khi tiếp nhận danh sách các đơn vị điều tra, nếu danh sách đơn vị điều tra trên CAPI không hiển thị toàn bộ hoặc một phần danh sách địa bàn điều tra hoặc danh sách đơn vị điều tra được phân công: Điều tra viên thống kê thực hiện chức năng “đồng bộ dữ liệu” của phần mềm CAPI để tải lại các danh sách được phân công về CAPI và tiến hành thu thập tin.
 

Khi điều tra viên thống kê đã hoàn thành việc thu thập thông tin, đồng bộ dữ liệu và nhận được thông báo “Kết thúc đồng bộ - Hoàn thành 0/2 cơ sở”, điều này có nghĩa là việc đồng bộ chưa thành công: Điều tra viên cần kiểm tra lại kết nối mạng Internet để thực hiện đồng bộ lại dữ liệu điều tra.
 

Trong quá trình thực hiện phỏng vấn, chương trình CAPI bị thoát ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo “DTCT2021 đã dừng”: Trường hợp này điều tra viên thống kê không cần quá lo lắng mà cần thao tác việc đăng nhập lại và thoát các chương trình phần mềm không cần thiết để tiếp tục phỏng vấn các đơn vị điều tra được phân công, phần mềm điều tra sẽ tự động lưu dữ liệu đến câu hỏi khi chương trình bị tạm dừng.
 

Trong quá trình thu thập thông tin điều tra tại địa bàn, điều tra viên thống kê cần kiểm tra và hoàn thiện (sửa thông tin trên phiếu điều tra) ngay trong cuộc phỏng vấn: Điều tra viên thống kê thực hiện hoàn thiện, sửa xong bất kỳ câu hỏi nào thì bắt buộc thao tác chuyển tiếp sang màn hình tiếp theo như đã được hướng dẫn để đảm bảo câu hỏi vừa sửa đã được lưu trong dữ liệu điều tra.
 

3. Điều tra viên thống kê không tiếp cận được đơn vị điều tra do dịch Covid-19
 

Trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, nếu điều tra viên thống kê không tiếp cận được với đơn vị điều tra do cơ sở tạm đóng cửa vì nhiều lý do, trong dó có lý do cơ sở tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19: Điều tra viên thống kê cần liên lạc với chủ cơ sở qua điện thoại để hẹn lịch phỏng vấn. Trường hợp không có số điện thoại của chủ cơ sở, điều tra viên thống kê liên lạc với tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn, ấp, bản để đề nghị cung cấp số điện thoại liên lạc của Cơ sở hoặc nhờ sự trợ giúp của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã để liên lạc với chủ Cơ sở.
 

4. Đơn vị điều tra không hợp tác cung cấp thông tin
 

Với những cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể không hợp tác cung cấp thông tin: Điều tra viên thống kê cần tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra kinh tế để cơ sở hợp tác cung cấp thông tin. Sau khi đã thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động mà cơ sở vẫn không hợp tác cung cấp thông tin, điều tra viên thống kê báo cáo với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã để có các phương án hỗ trợ và xử lý phù hợp.
 

5. Trong thời gian thu thập thông tin tại địa bàn, ngoài việc liên hệ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và giám sát viên cấp trên trực tiếp, điều tra viên thống kê và giám sát viên các cấp có thể liên hệ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương theo số điện thoại đường dây nóng 1800585827 (miễn phí cuộc gọi đến) để được hỗ trợ toàn bộ các nội dung liên quan đến Tổng điều tra.
 

Ngoài ra, lực lượng tham gia điều tra thu thập thông tin có thể trực tiếp đặt câu hỏi, thắc mắc tại Trang Web điều hành quản lý của Tổng điều tra kinh tế tại địa chỉ: https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn. Các thông tin khác liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được đăng tải lên Trang thông tin của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại địa chỉ: https://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn./.

 

Nguồn: Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê (Tổng cục Thống kê)