Những hoạt động bưu chính, viễn thông nào được duy trì trong 7 ngày tới tại Đà Nẵng?

Trong thời gian từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, khi Đà Nẵng dừng hầu hết các hoạt động trên địa bàn thành phố để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, chỉ các hoạt động bưu chính, viễn thông cơ bản, thiết yếu được phép hoạt động.

2021816-u2.jpg

Từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Đà Nẵng, chỉ những người xử lý sự cố, thông tin viễn thông được phép ra ngoài

Tiểu ban truyền thông của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đà Nẵng ngày 14/8 đã chính thức thông báo, Lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

Quyết định trên được Đà Nẵng đưa ra trong bối cảnh tình hình diễn biến dịch trên địa bàn thành phố này đang ngày càng phức tạp, mục đích là việc dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng trong 7 ngày là nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Doanh nghiệp viễn thông bố trí nhân sự làm việc “3 tại chỗ”

Từ sáng nay, ngày 16/8 cho đến 8h ngày 23/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với lĩnh vực bưu chính, viễn thông, theo quy định chỉ những người làm nhiệm vụ xử lý sự cố thông tin, viễn thông; tham gia vận chuyển, cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất cho cơ sở y tế, vận chuyển và phân phối lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu cho người dân hay vận chuyển giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu từ Cảng đến địa điểm giao hàng và ngược lại; thực hiện hoạt động bưu chính nhà nước là được phép ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, với lĩnh vực viễn thông, trong hướng dẫn gửi các nhà mạng trên địa bàn, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng nêu rõ, để bảo đảm hoạt động ứng cứu thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống dịch và nhu cầu của người người dân và doanh nghiệp, các doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc thực hiện việc: Chỉ những người xử lý sự cố, thông tin viễn thông được phép ra ngoài để làm nhiệm vụ.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Đà Nẵng cũng được yêu cầu bố trí nhân sự làm việc tại cơ sở cung cấp viễn thông, phải bảo đảm điều kiện“3 tại chỗ” - làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi tại chỗ, và được xem như một điểm cách ly và tuân thủ tuyệt đối quy định về “5K”…

Trong ngày hôm qua, 15/8, các doanh nghiệp viễn thông đã gấp rút xây dựng phương án bố trí nhân sự để kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố, giải quyết các vấn đề về chất lượng dịch vụ viễn thông, do khách hàng phản ánh trong thời gian từ ngày 16/8 đến ngày 23/8 và báo cáo phương án về Sở TT&TT Đà Nẵng, để cơ quan này đề nghị Công an thành phố cấp thẻ nhận diện.

 Cung ứng dịch vụ KT1, vận chuyển hàng thiết yếu được phép hoạt động

Đối với lĩnh vực bưu chính, Sở TT&TT Đà Nẵng hướng dẫn, hoạt động “bưu chính nhà nước” quy định tại Quyết định 2788 ngày 14/8 của UBND thành phố về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19, được hiểu là hoạt động bưu chính được quy định tại Quyết định 55 ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Theo đó, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi là dịch vụ bưu chính KT1) là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát các bưu gửi KT1 gồm thư, gói, kiện tài liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Dịch vụ bưu chính KT1 bao gồm dịch vụ KT1; dịch vụ KT1 theo độ khẩn và dịch vụ KT1 theo độ mật.

Tại địa bàn Đà Nẵng, các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 gồm có Bưu điện Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Trung tâm Vận chuyển Kho vận miền Trung. Sở TT&TT Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính KT1 cung cấp thông tin người thực hiện nhiệm vụ bưu chính nhà nước cho Sở để tổng hợp gửi Công an thành phố cấp thẻ nhận diện đối với người và phương tiện tham gia các hoạt động được phép ra ngoài và tham gia giao thông.

“Các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính KT1 chỉ được sử dụng những người và phương tiện đã được Công an thành phố cấp phép cho việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1”, hướng dẫn của Sở TT&TT Đà Nẵng nêu.

2021816-u1.jpg

 Doanh nghiệp bưu chính tham gia vận chuyển hàng thiết yếu chỉ được thực hiện nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đối với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát có tham gia hoạt động vận chuyển, cung ứng dược phẩm, vật tư y tế, hóa chất cho cơ sở y tế hay vận chuyển phân phối lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp chỉ được làm nhiệm vụ khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng nội dung hướng dẫn của Thành phố.

Trong 7 ngày, từ nay đến 8h ngày 23/8, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tại Đà Nẵng được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ vận chuyển chỉ được làm nhiệm vụ theo đúng quy định; nghiêm cấm sử dụng con người và phương tiện để cung ứng dịch vụ bưu chính không được quy định./.