Phiếu thu thập số liệu và Tài liệu hướng dẫn thu thập số liệu về tình hình hoạt động công nghiệp CNTT, ĐTVT

- Tài liệu hướng dẫn tải về tại đây.

- Phiếu thu thập số liệu tải về tại đây.