Vĩnh Long: Hoàn thành thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1

Theo BCĐ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh, tính đến ngày 29/5/2021, Vĩnh Long đã hoàn thành thu thập thông tin được 524 đơn vị sự nghiệp, 110 đơn vị hiệp hội thuộc đối tượng điều tra, đạt 100%.

logo-1_1.jpg

Trong khi khối doanh nghiệp đến ngày 14/6/2021, đã hoàn thành thu thập thông tin 3.005 doanh nghiệp, đạt 100%.

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1/3- 30/5/2021; giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 1- 30/7/2021.

Theo kế hoạch, từ 15/5- 15/6/2021 đã thực hiện rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông- lâm nghiệp và thủy sản, các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra.

Kết quả rà soát toàn tỉnh có khoảng 71.800 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 676 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra.

Ngày 1/7/2021 sẽ chính thức thực hiện điều tra bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp trên thiết bị điện tử (phiếu CAPI).