Thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ TT&TT

Ngày 21/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông báo số 103/TB-BTTTT thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông báo số 103/TB-BTTTT). Theo đó, thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 24/6/2021.

Nay, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức thêm 20 ngày (từ ngày 25/6/2021 đến hết ngày 14/7/2021).

- Thông báo 120/TB-BTTTT, nội dumh xem tại đây.

- Thông báo số 103/TB-BTTTT của Bộ TT&TT, nội dung xem tại đây.

- Điều kiện cụ thể của từng vị trí tuyển dụng, tải về tại đây.

- Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.