Hậu Giang: 100% đơn vị hoàn thành kê khai giai đoạn 1

Chiều ngày 17-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh để nghe báo cáo sơ kết giai đoạn 1 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2.

Hau-Giang-so-ket-GD1.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (đứng) đề nghị các địa phương thực hiện tốt cuộc tổng điều tra ở giai đoạn 2.

Tính đến ngày 30-5, toàn tỉnh đã thực hiện kê khai hoàn tất 328 cơ sở, 427 đơn vị sự nghiệp, 75 đơn vị hiệp hội, 2.807 doanh nghiệp (trong đó doanh nghiệp đang hoạt động 2.670, còn 137 doanh nghiệp ngưng hoạt động và chờ giải thể). Trong giai đoạn 1, đa số các đơn vị đều gặp những khó khăn khách quan như công tác ra quân còn chậm, đa số hợp tác xã trên địa bàn không có kế toán hoặc máy tính để cung cấp thông tin, doanh nghiệp nhỏ chỉ có địa chỉ nhưng hoạt động thực tế tại các địa phương khác nên khó tiếp cận…

Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2, Ban chỉ đạo các cấp sẽ tập trung rà soát toàn bộ cơ sở hộ kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng theo danh sách đã lập năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tập huấn nghiệp vụ. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1 đến 30-7. Theo đánh giá của các địa phương, khó khăn của giai đoạn 2 là đối tượng điều tra và khối cá thể và tôn giáo tín ngưỡng phải được thực hiện 100% trên thiết bị di động và máy tính bảng (CAPI). Do đó, đòi hỏi điều tra viên phải là người thành thạo thiết bị điện thoại thông minh, am hiểu địa bàn nên việc tuyển chọn điều tra viên phải kỹ ngay từ đầu để đảm bảo công tác điều tra sát thực tế, đúng tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho rằng kết quả giai đoạn 1 đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện tốt cho giai đoạn 2, các địa phương phải làm tốt hơn công tác phối hợp, lường trước những khó khăn trong mùa dịch, phải có hướng đề xuất phù hợp từng tình hình. Lưu ý công tác tập huấn trong giai đoạn giãn cách do dịch Covid-19; bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; chú trọng tuyển chọn điều tra viên đủ trình độ, điều kiện theo yêu cầu; tập huấn kỹ năng điều tra, thu thập thông tin cho điều tra viên, nhất là cơ sở kinh doanh đa sản phẩm, đa ngành. Đối với Ban chỉ đạo tỉnh tập trung khâu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự dễ hiểu cho hộ cá thể để hộ hiểu, thực hiện tốt, cùng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.