V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1960/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.