V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1959/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.