V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

 Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1955/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.