V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Ngày 07/06/2021, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1956/BTTTT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Toàn văn nội dung văn bản xem tại đây.