Các chương trình truyền thông của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Sau 3 tháng (từ 1/3-1/6) tiến hành triển khai Tổng điều tra kinh tế và Tổng điều tra cơ sở hành chính giai đoạn 1, năm 2021, Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 (Tổng Cục Tống kê, cơ quan thường trực) và lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã có nhiều bài trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm làm sâu sắc hơn vai trò, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trả lời phỏng vấn của VTV về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, theo dõi tại đây

Phóng sự về Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 (Thời sự 19h trên VTV1 ngày 01 tháng 3 năm 2021), theo dõi tại đây

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Trung Tiến tham gia chương trình Vấn đề hôm nay trên VTV1 ngày 01 tháng 3 năm 2021, theo dõi tại đây

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Nền tảng số liệu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội (Chương trình Sự kiện và Bình luận VTV1 9h sáng 6/3/2021), theo dõi tại đây