Bảo đảm chính xác, đúng tiến độ cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính trên địa bàn huyện Lục Ngạn

Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và cơ sở hành chính (CSHC) nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... Hiện nay, cuộc tổng điều tra đang được các ngành chức năng, địa phương tích cực thực hiện, bảo đảm chính xác, đúng tiến độ.

dieu-tra-kinh-te.JPG

Cán bộ Chi cục Thống kê huyện Lục Ngạn cập nhật thông tin về Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính.

Ngay sau khi ở cấp tỉnh triển khai, UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cũng như các xã, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra các cấp và tổ thường trực giúp việc. Để phục vụ cuộc tổng điều tra, huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra trực tiếp cho điều tra viên, giám sát viên, công nghệ thông tin lấy phiếu doanh nghiệp (DN)…

Toàn huyện có 286 doanh nghiệp (DN); 112 đơn vị sự nghiệp và 11 hiệp hội thuộc diện điều tra. Hiện nay, các điều tra viên đang liên hệ và cung cấp tài khoản cho các DN, đơn vị sự nghiệp… để đăng nhập hệ thống và cung cấp thông tin theo hướng dẫn. Sau khi các cơ sở hoàn thành cung cấp thông tin, điều tra viên, quản trị viên kiểm tra chất lượng thông tin kê khai, xác minh lại và hoàn thiện bảng hỏi điện tử.

Ông Trịnh Văn Cương, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ huyện Lục Ngạn cho biết, huyện thực hiện đúng quy định, chặt chẽ nên đến nay đã thu thập thông tin khoảng gần 10% số DN và khoảng hơn 20% đơn vị, cơ sở trên địa bàn. Khó khăn hiện nay là một số DN chưa quyết toán thuế năm 2020 và những tháng đầu năm nên chưa có số liệu chính thức; nhiều DN còn e ngại, phối hợp thiếu chặt chẽ với điều tra viên và cơ quan thống kê. Để giải quyết, Chi cục Thống kê tham mưu với UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích để DN nắm rõ mục đích, ý nghĩa cuộc tổng điều tra. Mặt khác, các điều tra viên kiên trì liên hệ, làm việc với đại diện các cơ sở, DN, đơn vị nhằm khai thác thông tin đầy đủ, chính xác.

Tìm hiểu tại Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải, DN hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu; DN tư nhân vàng bạc, điện thoại Phương Ngân; Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hùng Thảo... Nhiều năm qua, các Công ty, DN luôn hợp tác tốt với các cơ quan quản lý chức năng, khi thực hiện đợt tổng điều tra kinh tế, các DN tạo điều kiện về thời gian để trao đổi với điều tra viên, cung cấp chi tiết những thông tin cần thiết theo yêu cầu. Việc kê khai theo mẫu biểu có một số điểm mới nhưng các DN được cán bộ điều tra hướng dẫn cụ thể, hiểu rõ hơn nên yên tâm phối hợp.

Với khối lượng công việc lớn, các cán bộ Chi cục Thống kê những ngày này thường xuyên làm việc thêm giờ, ngoài giờ, ngày nghỉ. Theo kế hoạch, từ ngày 1/3 đến 30/5, BCĐ các cấp tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc khối DN và các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các cơ sở trực thuộc.

Từ ngày 1/7 đến 30/7, thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Thống kê, tổng ĐTKT năm 2021 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, ngành và theo hình thức sở hữu. Qua đó tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kế, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn huyện, tỉnh năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác; cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê KT-XH.

Tổng điều tra CSHC thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính, kết quả thu chi của cơ sở hành chính nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực… Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính; bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, tính toán các chỉ tiêu quan trọng; cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu những năm tiếp theo.

Do có ý nghĩa lớn như vậy nên BCĐ Tổng điều tra huyện yêu cầu tổ chức thu thập thông tin qua Web- Form và qua phỏng vấn trực tiếp, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc tổng điều tra theo đúng quy trình của phương án điều tra. Số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra, bảo đảm tính kế thừa và so sánh với các kỳ tổng điều tra trước. Đáp ứng yêu cầu về tính khả thi nội dung, tổng hợp chỉ tiêu thống kế quốc gia theo quy đinh của pháp luật. Cuộc tổng điều tra lần này ứng dụng công nghệ một cách triệt để trong tất cả công đoạn.

Đối với việc thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên, giám sát viên và cán bộ địa phương kết hợp tuyên truyền, giải thích và kiểm tra những thông tin được cung cấp. Yêu cầu đặt ra là chỉ ghi vào phiếu những thông tin trung thực, nhất là các thông tin về doanh thu, sản lượng sản xuất, kinh doanh; tuyệt đối không được tự ý ghi chép những thông tin sai sự thật để bảo đảm cuộc điều tra có được thông tin chính xác, đáng tin cậy nhất.

Được biết, thời gian nghiệm thu kết quả tổng điều tra của BCĐ cấp xã hoàn thành trước ngày 20/8/2021; BCĐ cấp huyện trước ngày 10/9/2021; BCĐ cấp tỉnh trước ngày 20/8/2021; Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 2 năm sau./.