Lạng Sơn: Đánh giá tình hình thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021

Sáng nay (24/3), đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh.

20210422-l01.jpg

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Để triển khai công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế các cấp đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật danh sách nền đối với các nhóm đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đến ngày 27/2/2021, danh sách các đơn vị đã được đăng tải trên trang web điều hành gồm: 2.607 doanh nghiệp, HTX; 813 cơ sở sự nghiệp; 93 cơ sở hiệp hội và 545 cơ sở hành chính.

Từ khi thực hiện tổng điều tra, tổ thường trực giúp việc ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp đã chủ động triển khai công tác thu thập thông tin tại địa bàn.

Đồng thời, giao các điều tra viên tiếp cận đơn vị điều tra để hướng dẫn kê khai thông tin trên trang điện tử. Tuy nhiên, đến nay công tác triển khai tổng điều tra giai đoạn 1 (từ 1/3/2021 đến 30/5/2021) vẫn còn đạt kết quả thấp.

Cụ thể, kết quả rà soát, kê khai đối với các khối đơn vị tính đến ngày 22/3/2021: khối doanh nghiệp có 0,27% số doanh nghiệp hoàn thành kê khai; 1,04% đang kê khai, lưu tạm; khối đơn vị sự nghiệp có 13% hoàn thành kê khai và 13% đang kê khai; khối hiệp hội có 12% hoàn thành kê khai và 1% đang kê khai…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện tổng điều tra kinh tế. Đồng thời, tập trung để xuất các giải pháp để đảm bảo sự chính xác khi thực hiện khâu rà soát, kê khai thông tin đối với khối doanh nghiệp trên địa bàn và đẩy nhanh tiến độ rà soát, kê khai đối với tất cả các đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp cần vào cuộc quyết liệt hơn trong thời gian tới; tăng cường phối hợp với Cục Thống kê thực hiện tuyên truyền tại các địa điểm tập trung nhiều doanh nghiệp. Qua đó giúp các doanh nghiệp nhận thức đúng về tầm quan trọng của tổng điều tra kinh tế.

Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, trực tiếp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện kê khai trung thực các nội dung về tổng điều tra kinh tế.

Cục Thống kê khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ. Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo công tác tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ và chính xác; ban chỉ đạo tổng điều tra các huyện, thành phố cần xây dựng phương án triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số liệu cho ban chỉ đạo các huyện, thành phố để phục vụ công tác kiểm tra, đối soát số liệu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban chỉ đạo các cấp cần quyết liệt vào cuộc và chủ động hơn nữa trong thực hiện tổng điều tra, quyết tâm không bỏ sót đối tượng và kết quả phải chính xác. Qua đó, đảm bảo hoàn thành giai đoạn 1 đúng tiến độ, sẵn sàng cho giai đoạn 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2021.