Tập huấn tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 29/3/2021 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức “Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan; tham dự có hơn 250 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc.

20210329-l1.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phân công nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia cho Bộ TT&TT, ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) tới đây có ý nghĩa rất quan trọng.  Do đó, công tác thông tin báo chí có vai trò rất quan trọng, góp phần vào thành công của bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác thông tin tuyên truyền góp phần để nhân dân tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử; tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân, làm cho Ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh. 

20210229-l2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt việc tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND theo Kế hoạch đợt 1 (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 15/3/2021). Và từ nay đến Ngày bầu cử thời gian còn gần 2 tháng là không nhiều, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện một số việc sau đây:

Một là: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ hai: Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng. Đặc biệt làm rõ một số điểm mới trong Chỉ thị 45-CT/TW, giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu...

20210329-l3.jpg

TS.Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội truyền đạt các quy định về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Thứ ba: Tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của HĐND các cấp; Thành tựu của Quốc hội và HĐND qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của HĐND trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026.   

Thứ tư: Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử.

Thứ năm: Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

Thứ sáu: Tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân...

Tại Hội nghị, các phóng viên, biên tập viên được phổ biến các chuyên đề gồm: Hướng dẫn các quy định về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp do TS.Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội truyền đạt; Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do TS.Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.