Nhiều điểm mới trong điều tra doanh nghiệp năm 2021

Từ 1/3/2021, Tổng cục Thống kê tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế 5 năm 1 lần, trong đó thông tin thu thập được từ Điều tra doanh nghiệp (DN) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc điều tra DN năm 2021 lần này được thực hiện với nhiều điểm mới.

20210303-l10.jpg

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Theo Tổng cục Thống kê, điều tra DN năm 2021 tiến hành điều tra toàn bộ DN được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật DN, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thuộc các ngành kinh tế (trừ ngành hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc).

Diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó điều tra DN năm 2021 được áp dụng triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin. 

Các điểm mới chủ yếu của điều tra DN năm 2021 là sử dụng triệt để các dữ liệu hành chính, đặc biệt cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhằm giảm thiểu các thông tin yêu cầu thu thập trong điều tra DN năm 2021. Theo đó, loại bỏ một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, tài sản nguồn vốn do thu được từ dữ liệu hành chính. Bổ sung thông tin thu thập để đánh giá đầy đủ hơn hoạt động của các đơn vị và đánh giá kinh tế số, cụ thể như thu thập thông tin về DN do nữ làm chủ năm 2020 về các chỉ tiêu tham gia chuỗi cung ứng, tham gia chuyển đổi số, nhận hỗ trợ của nhà nước,... của DN; ứng dụng công nghệ thông tin, kinh tế số… 

Điều tra DN năm 2021 cũng xác định rõ khái niệm DN đơn cơ sở và DN đa cơ sở. Thông tin được thu thập chi tiết đến đơn vị cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động đến cấp quản lý hành chính nhỏ nhất (cấp xã). Nhờ vậy, đánh giá tốt hơn về tình hình sản xuất kinh doanh và sản phẩm đặc thù của từng địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu của hệ thống tài khoản quốc gia để biên soạn các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của các địa phương.

Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp với Tổng cục Thuế thu thập toàn bộ danh sách DN quản lý thuế. Từ các danh sách DN thu được kết hợp với danh sách DN Tổng cục Thống kê thu được hàng năm tạo lập danh sách nền phục vụ cho Điều tra DN năm 2021. 

Từ những thay đổi về cách thức Điều tra DN năm 2021 chất lượng thông tin thống kê DN sẽ được đảm bảo. Trong đó, nâng cao tính chính xác với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và việc kiểm tra, kiểm soát thông tin ngay trong quá trình thu thập thông tin. Tính kịp thời được đảm bảo khi việc xử lý thông tin được tiến hành đồng thời với quá trình thu thập số liệu.

Với những đổi mới của Điều tra DN năm 2021, Tổng cục Thống kê dự kiến kinh phí cho Điều tra DN năm 2021sẽ tiết kiệm được so với các kỳ điều tra trước./.

Theo kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017, các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp của nước ta có xu hướng tăng chậm lại trong khu vực hành chính, sự nghiệp và tăng cao trong khu vực kinh tế, đặc biệt là DN. Điều đó cho thấy, thực thi chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2017 đã có hiệu quả tích cực.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cũng phản ánh điểm hạn chế đối với khu vực DN, đó là xu hướng nhỏ dần về quy mô lao động bình quân/DN, sự manh mún của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tiến trình xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp còn diễn ra khá chậm. Công nghệ thông tin chưa được ứng dụng hiệu quả trong các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan địa phương. 

Sau 5 năm, năm 2020, các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp phát triển thế nào? Kết quả từ Tổng điều tra kinh tế 2021 sẽ trả lời cho câu hỏi này.