Bộ TT&TT đã triển khai tổng điều tra thống kê 47 đơn vị trực thuộc

Ngày 12/3/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 707/BTTTT-KHTC về việc gửi Bảng kê danh sách đơn vị hành chính (HC 3.1) do Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký gửi Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Bộ Nội vụ).

20210315-l00.jpg

Trụ sở Bộ TT&TT

Theo đó, nội dung Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Bộ TT&TT gửi Bảng kê danh sách đơn vị hành chính thuộc Bộ TT&TT (theo mẫu số Mẫu số 03.1-BK/TĐTKT-DSTW kèm theo).

Cũng theo Công văn trên, bản mềm Bảng kê 03.1 gửi đước Công văn điện tử tới Bộ Nội vụ.

Đến nay, Bộ TT&TT đã triển khai tổng điều tra thống kê 47 đơn vị trực thuộc. Trong đó có 27 đơn vị điều tra là đơn vị trực thuộc Bộ, 20 đơn vị điều tra là đơn vị cấp dưới của đơn vị trực thuộc Bộ.

Về loại phiếu điều tra phải thực hiện bao gồm 13 đơn vị thực hiện phiếu Hành chính, 34 đơn vị thực hiện phiếu sự nghiệp (tổng cộng là 47 phiếu).