Hòa Bình: Áp dụng triệt để công nghệ trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021 đang được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) TĐTKT năm 2021 tỉnh về vấn đề này.

20210309-l29.jpg

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh kiểm tra tình hình SX-KD và cập nhật dữ liệu tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn.

 

P.V: Xin đồng chí cho biết tầm quan trọng của Tổng điều tra kinh tế năm 2021?

Đồng chí Đinh Công Sứ: Theo kế hoạch của TĐTKT năm 2021, từ ngày 1/3 - 30/5 tiến hành thu thập thông tin các cơ sở SX-KD thuộc khối doanh nghiệp (DN); các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; đơn vị hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Từ ngày 1 - 30/7, tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở SX-KD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Dự kiến kết quả sơ bộ tổng điều tra (TĐT) sẽ công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức công bố vào quý II/2022.

TĐTKT năm 2021 là cuộc TĐT quan trọng, nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả SX-KD… Kết quả thu thập được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển KT-XH, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương và phục vụ hoạt động SX-KD của chính các DN, HTX.

Mục đích của cuộc TĐT nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả SX-KD; mức độ ứng dụng CNTT; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở, hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê KT-XH; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, của các bộ, ngành, địa phương…

P.V: Xin đồng chí cho biết những điểm mới trong tổng điều tra lần này so với năm 2017?

Đồng chí Đinh Công Sứ: Để phù hợp tình hình thực tế về phân công thực hiện báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia; tiết kiệm kinh phí, thời đại CNTT và đáp ứng yêu cầu tính toán GRDP cấp tỉnh, TĐTKT năm 2021 có 5 điểm mới cơ bản như sau:

Thứ nhất, phân công thu thập thông tin cơ sở hành chính, Đảng, đoàn thể cho Bộ Nội vụ. Về điểm này, Bộ Nội vụ có các văn bản hướng dẫn các Sở Nội vụ về điều tra cơ sở hành chính năm 2021 rất chi tiết, toàn diện.

Thứ hai, TĐT lần này triệt để ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu, từ khâu lập danh sách đơn vị điều tra, đến thu thập ghi thông tin, quản lý, giám sát, nghiệm thu, xử lý tổng hợp TĐT.

Mặt khác, dữ liệu sau khi hoàn thành được giám sát viên cấp huyện/tỉnh nghiệm thu sẽ được chuyển và lưu trữ tại máy chủ Tổng Cục thống kê luôn.

Toàn bộ phiếu điều tra là phiếu điện tử, với DN, cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội là phiếu Webfrom, trong đó, điều tra viên cung cấp đường link, mật khẩu - đơn vị tải về để điền thông tin trên máy tính tại đơn vị; với cơ sở cá thể, tôn giáo, điều tra viên phỏng vấn trực tiếp, ghi lưu thông tin trên điện thoại thông minh (capi).

Thứ ba, triệt để sử dụng thông tin dữ liệu hành chính từ các cơ quan như: Thuế, Kho bạc Nhà nước, đăng ký kinh doanh... trong TĐT để giảm tải công việc và giảm chi phí.

Thứ tư, thu thập thông tin chi tiết hơn về số chi nhánh, địa điểm sản xuất của DN đến tận địa chỉ cấp xã, là cơ sở xác định sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã, làm cơ sở tính toán, phân bổ GRDP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gộp gọn đơn vị điều tra cá thể theo hộ gia đình, nên số lượng cơ sở cá thể có thể giảm so dự kiến.

Thứ năm, thu thập thông tin lao động của DN hàng tháng năm 2020 để đánh giá tác động của dịch Covid-19; tăng cường thu thập thông tin ứng dụng CNTT của DN; hoạt động nghiên cứu khoa học và đầu tư đổi mới công nghệ của DN.

P.V: Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai kế hoạch tổng điều tra như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Công Sứ: Trong thời gian qua, BCĐ TĐTKT năm 2021 tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc TĐT, đến thời điểm 1/3/2021 đã triển khai thu thập thông tin tại đơn vị điều tra theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo TĐT, Cục Thống kê tỉnh với nhiệm vụ cơ quan thường trực BCĐ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tập huấn nghiệp vụ; thực hiện công tác lập danh sách đơn vị điều tra, gồm: DN; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cục Thống kê tỉnh đã phối hợp cơ quan liên quan tiến hành rà soát, lập danh sách và chuyển dữ liệu lên trang điều hành của BCĐ T.Ư ngày 24/2/2021. Kết quả sơ bộ về DN, HTX trên địa bàn sau rà soát là 3.541 đơn vị, trong đó có 380 HTX, hiện trạng đang hoạt động là 2.098; tạm ngừng 217; ngừng hoạt động chờ giải thể 426; giải thể, phá sản 106; đang tồn tại không hoạt động 694.

Đối với đơn vị sự nghiệp 760 đơn vị, giảm 114 đơn vị so với năm 2017; hiệp hội 128, tăng 45 đơn vị so với năm 2017; cơ sở cá thể thời điểm ngày 1/10/2020 là 34.470, giảm 104 cơ sở so với năm 2017 do tiêu chí xác định và ảnh hưởng dịch bệnh.

Bên cạnh đó đã ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí TĐT cho các đơn vị trực thuộc Cục Thống kê; giao dự toán TĐT lần 1 cho các đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn các huyện về công tác tuyên truyền TĐT, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia TĐT cấp cơ sở.

P.V: Để thực hiện đúng chỉ đạo và đạt được kết quả cao nhất, nhiệm vụ chính trong thời gian tới của tỉnh là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Công Sứ: Nhiệm vụ thời gian tới, BCĐ tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền đợt 1 (từ nay đến cuối tháng 5/2021); tiếp tục phối hợp cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh rà soát kỹ tình trạng hoạt động DN. Đồng thời, giám sát công tác triển khai tập huấn, tuyên truyền, thu thập thông tin giai đoạn 1 của cuộc TĐT.

Về phía BCĐ cấp huyện thực hiện tuyên truyền TĐT như treo băng rôn tại trung tâm huyện, phát mục hỏi - đáp về TĐT trên hệ thống loa truyền thanh. Trong đó, các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ cơ quan thống kê cùng cấp; yêu cầu chủ DN trên địa bàn, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin trên webfrom; tổ chức tập huấn đợt 2 cho các lực lượng tham gia TĐT; tổ chức thu thập thông tin đợt 1, hướng dẫn, gửi đường link đến đơn vị điều tra thực hiện ghi thông tin trên webfrom. Cùng với đó, hướng dẫn BCĐ cấp xã rà soát các hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; hướng dẫn tuyển chọn điều tra viên cấp xã theo hướng dẫn của BCĐ tỉnh.

Đối với BCĐ cấp xã, bên cạnh thực hiện tuyên truyền còn triển khai rà soát các hộ kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; tuyển chọn điều tra viên cấp xã theo hướng dẫn; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc điều tra viên thực hiện công tác thu thập thông tin đảm bảo yêu cầu theo quy định của cấp trên.

Mới đây, BCĐ TĐTKT 2021 tỉnh đã kiểm tra tại một số DN, địa phương. Qua tìm hiểu ban đầu, một số ý kiến đánh giá hệ thống thông tin chưa được ổn định, dẫn đến khó khăn trong khâu gửi dữ liệu lên hệ thống. Mặt khác, kinh phí dành cho cơ sở vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhìn chung các địa phương, DN, đơn vị, cơ sở đều nhận thức rất cao về TĐT, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong khai báo kịp thời các thông tin liên quan. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ có những hộ trợ về CNTT, viễn thông đối với địa bàn các xã vùng sâu, vùng cao, vùng lõm thông tin, đảm bảo hoàn thành tốt nhất cuộc TĐT lần này.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!