Bạc Liêu: Triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021

Mới đây, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

20210309-23.jpg

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.Đ

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã triển khai Quyết định số 307 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1.006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Chỉ thị số 01 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bạc Liêu năm 2021…

Mục đích Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất - kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành Thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, nhấn mạnh cuộc tổng điều tra năm nay được tiến hành rơi vào thời điểm với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vì vậy các địa phương cần phân công rõ ràng, cụ thể, ai làm công tác bầu cử, ai phụ trách công tác tổng điều tra, để các công việc này không chồng chéo nhau, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Cục Thống kê và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức tốt các khâu như tập huấn cho các điều tra viên, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất để thực hiện công tác điều tra. Sở VH-TT-TT&DL chủ công phối hợp với các cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, nhằm đảm bảo cuộc Tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu, mục đích đã đề ra.