Kiểm tra công tác tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính tại Quân khu 7 và Quân đoàn 4

Chiều 4-3, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Quốc phòng (Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng) tới làm việc tại Quân khu 7.