Bình Dương chủ động triển khai Tổng điều tra Kinh tế 2021

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông tin, từ ngày 1-3-2021, Bình Dương tiến hành Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, làm cơ sở đề ra các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Hiện Bình Dương có 49.946 doanh nghiệp.

20210305-l2.jpg

 

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh, cho biết tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra rất quan trọng, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu sự phân bổ của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của các bộ, địa phương. Do đó, các đơn vị cần bám sát nội dung trong kế hoạch tổng điều tra, phối hợp đồng bộ, chủ động báo cáo, chia sẻ thông tin. Đội ngũ điều tra viên phải được tập huấn; thực hiện điều tra một cách chu đáo, đầy đủ. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp để báo cáo tìm cách giải quyết nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra.
 
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, đối với khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã từ ngày 1-3 đến hết 30-5. Với các địa phương có trên 8.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian thu thập thông tin chậm nhất đến ngày 31-8. Với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến 30-4, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể từ ngày 1-7 đến 30-7, đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1-7 đến 30-7. Kết quả của cuộc tổng điều tra kinh tế - xã hội dự kiến được công bố vào tháng 2-2022.
 
Việc điều tra sẽ tập trung vào một số nội dung liên quan, như: Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Cuộc điều tra cũng thu thập thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất, kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập.
 
Theo ông Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau, nên việc đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải tiến về nội dung, quy trình, cách thức triển khai là rất cần thiết. Điểm mới của cuộc điều tra lần này chính là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra, nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp khi kê khai trên nền tảng internet tại địa chỉ: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov. vn từ ngày 1-3 đến 30-4-2021. Thông tin doanh nghiệp sẽ được bảo mật.
 
Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra Kinh tế trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn bám sát, thực hiện đúng phương án, kế hoạch của ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn. Thực hiện điều tra bảo đảm chính xác, chất lượng, hiệu quả nhất và theo đúng quy trình dưới sự hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Thống kê tỉnh. Tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị, cơ quan, nhất là các huyện, thị, thành phố sẵn sàng, chủ động vào cuộc ngay, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện công tác chuẩn bị phấn đấu hoàn thành tốt cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ đó tạo cơ sở để đánh giá tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh và phục vụ tốt công tác quy hoạch định hướng cho các năm tiếp theo.