Phối hợp thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổng cục Thống kê (TCTK) và Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) thống nhất thực hiện các nội dung liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021 như sau: Nội dung về gửi tin nhắn SMS cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp về tuyên truyền và cung cấp thông tin Tổng điều tra.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã:

Nội dung tin nhắn: BCĐ_TW: Tham gia tổng điều tra kinh tế theo QĐ 307/TTg là góp phần xây dựng đất nước. Đề nghị cung cấp thông tin tại https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

+ Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội:

Nội dung tin nhắn: BCĐ_TW: Tham gia tổng điều tra kinh tế theo QĐ 307/TTg là góp phần xây dựng đất nước. Đề nghị cung cấp thông tin tại https://hcsn2021.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã:

Nội dung tin nhắn: BCĐ_TW: Tham gia tổng điều tra kinh tế theo QĐ 307/TTg là góp phần xây dựng đất nước. Đề nghị cung cấp thông tin tại https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

- Bộ TTTT gửi văn bản đề nghị các nhà mạng hỗ trợ gửi tin nhắn miễn phí. Giải pháp dỡ bỏ chặn gửi bom thư điện tử:

- Bộ TTTT chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ mạng gỡ bỏ chặn bom thư đối với hệ thống thư của TCTK dùng để gửi thư. Đồng thời, hỗ trợ giám sát và thông báo cho TCTK khi bị chặn. Hỗ trợ giám sát an toàn an ninh và đánh giá hiệu năng hệ thống

- Bộ TTTT thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của: Bộ TTTT mở chuyên mục tuyên truyền về Tổng điều tra trên Trang Web của Bộ TTTT.

- TCTK sẽ gửi tài liệu và đường link Trang Web tuyên truyền của Tổng điều tra để Bộ TTTT tích hợp trên cổng thông tin điện tử.

- Tuyên truyền trên báo điện tử Vietnamnet

- Hỗ trợ triển khai Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính và sự nghiệp tại Bộ TTTT

- Bộ TTTT đã thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc.

- Bộ TTTT cung cấp danh sách các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bộ TTTT quản lý để TCTK rà soát trong quá trình điều tra để bảo đảm thông tin kịp thời.