Quyết định XPVPHC Công ty CP Viễn thông NewTelecom

Quyết định số 8/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Bộ TT&TT.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.