Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc trưng bày sách, ảnh chào mừng Đại hội XIII

Buổi trưng bày sách chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nằm trong chuỗi sự kiện ra mắt Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

20210122-l15.jpg

Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc

Trưng bày sách chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

20210122-l19.jpg

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày các loại sách xếp hình bản đồ Việt Nam

20210122-l18.jpg

20210122-l16.jpg

20210122-l17.jpg

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao về chất lượng sách, báo trưng bày tại đây. Qua những nội dung này đã khái quát được quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa đất nước đi lên phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

20210122-l20.jpg

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo dõi tại khu trưng bày các đầu báo, cơ quan truyền thông. Hơn 40 báo, tạp chí, cơ quan truyền thông đã tham gia trưng bày.