Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII đã sẵn sàng

Ngày mai (22/1) tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIII của Đảng. Trao đổi với phóng viên VOV trước buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng cho biết, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, đồng thời bày tỏ mong muốn trong quá trình tác nghiệp, các nhà báo, phóng viên cũng cần tìm những vấn đề cốt lõi được người dân và toàn xã hội quan tâm và có nhiều bài viết chuyên sâu, đề xuất, kiến giải, phản ánh được tiếng nói của nhân dân đối với Đại hội.

20210123-l11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XIII

 

 

kiểm tra khu làm việc của VOV tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Ảnh: Trọng Phú)

 

PV: Chỉ còn 3 ngày nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra, ông đánh giá như thế nào về công tác tuyên truyền Đại hội của các cơ quan báo chí truyền thông trong thời gian qua?

Ông Lê Mạnh Hùng: Tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị rất công phu và cụ thể. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng hai hình thức lớn là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Việc tổ chức tuyên truyền được chia làm ba giai đoạn: Trước, trong và sau Đại hội.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian vừa qua rất quan tâm tuyên truyền cho Đại hội; khẳng định những thành tựu của đất nước trong 35 năm đổi mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín như hiện nay.

Các cơ quan truyền thông cũng tuyên truyền về các thành tựu quan trọng của đất nước, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phản ánh phong trào thi đua yêu nước; nâng cao sức chiến đấu, trong sạch vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng. Thành tựu đổi mới được cơ quan báo chí khẳng định rất rõ nét. Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành hướng về Đại hội Đảng đã thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng: Đất nước sẽ đổi mới và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc.

PV: Ông có thể cho biết công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII?

Ông Lê Mạnh Hùng: Để phục vụ cho các cơ quan báo chí tác nghiệp, Trung tâm Báo chí của Đại hội đã xây dựng các chương trình, nội dung và kịch bản cụ thể, để tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp như: Nội dung, chương trình của Đại hội, những vấn đề đặt ra để Đại hội bàn và quyết định. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện lần này rất tốt cả về công nghệ, đường truyền, cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan thường trực của Trung tâm Báo chí đã xây dựng kịch bản tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp các cơ quan báo chí trong nước tổ chức triển khai các kế hoạch thông tin.

 

 

 

 

 

 

20210121-l12.jpg

 

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng XIII. (Ảnh: Trọng Phú)

 

PV:  Cơ chế cung cấp thông tin cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại Đại hội như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Mạnh Hùng: Thời gian qua, các đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Ban Tổ chức của Đại hội đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương triển khai cụ thể các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Điểm mới trong Đại hội lần này là Ban Tổ chức mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch Covid-19, phóng viên các nước rất vui mừng và ủng hộ hình thức này. Đội ngũ phóng viên nước ngoài có thể đăng ký trực tuyến tại các khu vực: Châu Á, châu Mỹ, châu Phi, và một số khu vực trên thế giới.

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội đã hoàn thành hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị về đường truyền, các phương tiện hiện đại để phục vụ công tác tuyên truyền.

PV: Xin cảm ơn ông!./.