Đảng bộ Bộ TT&TT tiên phong chuyển đổi số trong công tác Đảng

Sáng ngày 21/01/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối.

Về phía Đảng ủy Bộ TT&TT có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí đại diện cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ TT&TT.

20210121-l4.jpg

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo đánh giá của Đảng ủy Bộ TT&TT, năm 2020 là một năm có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức. Là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2020 cũng là năm tình hình thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, ở trong nước chịu ảnh hưởng thiên tai, bão lũ rất nặng nề. Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực cố gắng, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự Đảng, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao hiệu lực hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

TTtuan-CĐ.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; sự hợp tác, giúp đỡ của các Ban Đảng ở Trung ương; của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng bộ Bộ TT&TT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; góp phần làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

Đảng bộ đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo ngành TT&TT hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu đề ra năm 2020; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực trong việc thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng doanh thu toàn Ngành đạt 3.063.606 tỷ đồng (trên 132 tỷ USD), tăng 6,02% so với cùng kỳ năm 2019; nộp ngân sách đạt 105.876 tỷ đồng, tăng gần 2% so với năm 2019. Lĩnh vực báo chí, truyền thông đã phản ánh đúng dòng chảy của xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội.

Công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị các quy định về trách nhiệm nêu gương. Đã tổ chức tốt Đại hội các cấp trong Đảng bộ Bộ TT&TT và Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, được Đảng ủy Khối chuẩn y, đi vào hoạt động nhiệm kỳ mới từ đầu tháng 9/2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên.

20210121-l2.jpg

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng chi bộ và quản lý đảng viên; đề cao vai trò các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; từng bước đưa việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng và của mỗi đảng viên; công tác lý luận chính trị đã được các cấp uỷ đảng quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện của Bộ TT&TT trong năm 2020 vừa qua. Theo đó, nổi bật là Bộ TT&TT đã dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia; phát huy giá trị trong việc phòng, chống và kiểm soát đại dịch Covid-19; phát triển 5G, khơi dậy khát vọng tinh thần Make in Vietnam và tự hào Việt Nam. Đồng thời, Đảng ủy Bộ TT&TT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng tại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tuyên truyền, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị các quy định về trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trước, trong và sau Đại hội hiệu quả; tích cực tham gia vào Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tham gia đấu tranh, phản bác, đẩy lùi thông tin xấu độc trên môi trường mạng…; tích cực kiểm tra, giám sát; quan tâm đến công tác dân vận, đoàn thể trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, trong năm 2021, Đảng ủy Bộ TT&TT tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025; sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

20210121-l5.jpg

Bí thư Đảng ủy Phạm Anh Tuấn và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc năm 2020

Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đây cũng là những thách thức lớn nhưng đi kèm với đó là những cơ hội cho ngành TT&TT bứt phá vươn lên và dẫn dắt sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia thành công; Bộ TT&TT cần nắm bắt thời cơ, tận dụng có hội để đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành, lĩnh vực Bộ quản lý; chuyển đổi số trong công tác Đảng và trong toàn xã hội để nâng cao thứ hạng quốc gia trên trường quốc tế.

Đồng thời, Đảng ủy bộ TT&TT cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác Đảng; sớm kiện toàn cơ quan chuyên trách về công tác đảng; sắp xếp, chuyển giao tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách trong công tác đảng theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ cần tăng cường sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, chọn việc khó, việc mới để bàn bạc và triển khai trong thực tiễn theo tinh thần chuyển đổi từ thế giới thực sang thế giới số…

20210121-l6.jpg

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 5 năm (2016-2020)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng thời, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cam kết sẽ hỗ trợ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chuyển đổi số trong công tác Đảng trong năm 2021. Bộ TT&TT sẽ triển khai chuyển đổi số cho Đảng ủy Khối như hỗ trợ về văn bản điện tử, hoạt động về đào tạo trực tuyến, họp trực tuyến qua cầu truyền hình. Đặc biệt có những giải pháp mới, cách làm mới, đột phá, đổi mới toàn diện công tác Đảng trong Đảng bộ Bộ TT&TT. Đồng thời, tham mưu xây dựng Đề án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, xây dựng nền tảng dùng chung trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng”, báo cáo Đảng ủy Khối trong Quý III năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT được Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021” và Chỉ thị số 01/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT, ngày 11/01/2021 về “Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021”. Hoàn thành đúng kế hoạch các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ./.