Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Điểm mới trong Đại hội lần này là Ban tổ chức đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch Covid-19, phóng viên các nước rất vui mừng và ủng hộ hình thức này.

20210119-l5.jpg

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng phát biểu Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chiều 18-1, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã trả lời về công tác tuyên truyền cho Đại hội; điều kiện tác nghiệp và cơ sở vật chất của Trung tâm Báo chí Đại hội. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chuẩn bị diễn ra, xin đồng chí cho biết công tác tuyên truyền về Đại hội đã được thực hiện thế nào?

- Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Có thể nói, tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu và cụ thể. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng hai hình thức lớn là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ở cơ sở. Việc tổ chức tuyên truyền được chia làm ba giai đoạn: Trước, trong và sau Đại hội. 

Cụ thể, tuyên truyền trước Đại hội là tuyên truyền từ cấp cơ sở, đến cấp tỉnh và cấp trung ương. Tuyên truyền trong Đại hội là tuyên truyền những nội dung, chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền sau Đại hội là về kết quả của Đại hội. 

Có thể nói, các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian vừa qua rất quan tâm tuyên truyền cho Đại hội; khẳng định những thành tựu của đất nước trong 30 năm đổi mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ, tiềm lực và uy tín như hiện nay. 

Các cơ quan truyền thông cũng tuyên truyền về các thành tựu quan trọng của đất nước, về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phản ánh phong trào thi đua yêu nước; nâng cao sức chiến đấu, trong sạch vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng. Thành tựu đổi mới được cơ quan báo chí khẳng định rất rõ nét.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực phát huy vai trò và thế mạnh của mình đã xây dựng được chương trình, nội dung tuyên truyền; có trang tin, chuyên đề phản ánh sâu về Đại hội Đảng. Công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành hướng về Đại hội Đảng đã thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng: Đất nước sẽ đổi mới và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no và hạnh phúc. 

- Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đã được thực hiện như thế nào?

- Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Tính đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội cơ bản đã hoàn thành. Các thiết bị phục vụ cho công tác tuyên truyền sẽ hoàn thiện việc lắp đặt trong 1-2 ngày nữa, đảm bảo chất lượng đường truyền thông qua các phương tiện hiện đại để kết nối với các cổng thông tin. 

Để phục vụ cho các cơ quan báo chí tác nghiệp, Trung tâm Báo chí của Đại hội đã xây dựng các chương trình, nội dung và kịch bản cụ thể, để tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp như: Nội dung, chương trình của Đại hội, những vấn đề đặt ra để Đại hội bàn và quyết định.

20210119-l7.jpg

Panô chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên phố Xã Đàn. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện lần này rất tốt, cả về công nghệ, đường truyền, cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan thường trực của Trung tâm Báo chí đã xây dựng kịch bản tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp các cơ quan báo chí trong nước tổ chức triển khai các kế hoạch thông tin.

Đến nay đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. Cùng với đó, hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

- Xin đồng chí cho biết cơ chế cung cấp thông tin cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp?

- Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Để phục vụ cho cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội, Trung tâm Báo chí của Đại hội đã xây dựng các chương trình, nội dung và kịch bản cụ thể để trên cơ sở đó trao đổi với các cơ quan báo chí, phóng viên, tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp dưới góc độ: Nội dung, chương trình của Đại hội, những vấn đề đặt ra để Đại hội bàn và quyết định.

Thời gian vừa qua, các đồng chí Thường trực Ban Bí thư và Ban tổ chức của Đại hội đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương triển khai cụ thể các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Điểm mới trong Đại hội lần này là Ban tổ chức đã mời các phóng viên nước ngoài họp báo theo hình thức trực tuyến do điều kiện dịch Covid-19, phóng viên các nước rất vui mừng và ủng hộ hình thức này. Đội ngũ phóng viên nước ngoài có thể đăng ký trực tuyến tại các khu vực châu Á, châu Mỹ, châu Phi và một số khu vực trên thế giới. 

Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội cơ bản đã hoàn thành, trong vòng 1-2 ngày nữa sẽ hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị về đường truyền, các phương tiện hiện đại để phục vụ công tác tuyên truyền. 

Ban tổ chức đã ban hành quy chế hoạt động cho đội ngũ phóng viên. Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên cũng cần tìm những vấn đề cốt lõi được người dân và toàn xã hội quan tâm; có những bài viết chuyên sâu, đề xuất, kiến giải, phản ánh được tiếng nói của nhân dân đối với Đại hội, để từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!