VNPT và tỉnh Quảng Nam ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Chiều ngày 6/1, tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đồng chí Nguyễn Đình Danh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký kết.

 

 

 

 

20210107-m01.jpg

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

 

Ngày 4/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT ký thoả thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020. Qua 5 năm thực hiện thoả thuận hợp tác, VNPT đã phối hợp đảm báo tốt thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền và đáp ứng sẵn sàng cung cấp các dịch vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Quảng Nam. VNPT phối hợp với Quảng Nam xây dựng và khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC, phục vụ công tác giám sát chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

 

Bên cạnh đó, chương trình thoả thuận hợp tác cũng tập trung đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin tại Quảng Nam ngày càng đồng bộ, hiện đại, kết nối băng rộng liên thông, đa chiều, an toàn, đảm bảo hạ tầng truyền dẫn cho xây dựng chính quyền diện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, góp phần vào công tác cải cách hành chính; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai kịp thời các giải pháp, ứng dụng CNTT; góp phần trong phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid 19 tại Quảng Nam. VNPT cũng là nhân tố song hành cùng các đơn vị của tỉnh trong việc nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh thời gian qua.

Tại lễ ký kết, UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác các nội dung trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông - Công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số cho tỉnh Quảng Nam; Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Viễn thông - Công nghệ thông tin.

Thông qua thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai Bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.