Công bố nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CUỘC SỐNG MỚI

Tên giao dịch của doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: NEW LIFE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Địa điểm trụ sở chính: Tầng 2, CR3-16, Số 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông do Cục Viễn Thông cấp với thông tin như sau:

Số giấy phép: 602/GP-CVT

Ngày cấp giấy phép: 18/12/2020

Ngày hiệu lực giấy phép: 27/11/2020

Ngày hết hạn: Có giá trị đến hết ngày 26/11/2030

3. Loại hình dịch vụ được phép kinh doanh:

+ Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ kênh thuê riêng

+ Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256kb/s trở lên

4. Phạm vi kinh doanh dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông nêu trên trong phạm vi toàn quốc.