Lào Cai đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số- đó là một trong 6 chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021.

20201230-Nam-14.jpg

Hệ thống công nghệ thông tin đầu tư khang trang, đồng bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong năm 2021, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trong đó, Phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm thống nhất, kết nối, liên thông và đồng bộ.

Những điểm nhấn quan trọng

Sự phát triển của CNTT trong những năm qua tại tỉnh Lào Cai đã tạo ra nền móng cho quá trình hình thành chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số của tỉnh trong giai đoạn tới.

Kết quả nổi bật đó là: Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh luôn đứng trong tốp 10 của cả nước. Hạ tầng mạng viễn thông phủ sóng di động đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn, trên 95% thôn, bản; cung cấp dịch vụ internet đến 60% thôn, tổ dân phố. Hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Trung tâm dữ liệu của tỉnh được đầu tư, nâng cấp, mở rộng đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và đáp ứng cho việc triển khai chuyển đổi số.

Hệ thống thông tin dùng chung cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tác nghiệp phục vụ người dân, doanh nghiệp được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử công vụ; tỷ lệ dịch vụ hành chính công mức 3, mức 4 lên 42%, trong đó mức 4 đạt trên 32%, từng bước kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Lào Cai cũng đã triển khai hoàn thành giai đoạn 1 nền tảng kết nối liên thông văn bản điện tử 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) và kết nối khai thác thông tin với một số Bộ, ngành Trung ương. Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Lào Cai; Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu - LGSP và hệ thống đăng nhập một lần - SSO của tỉnh, phần mềm quản lý, báo cáo chỉ tiêu KT-XH tỉnh Lào Cai và phần mềm theo dõi giải quyết kiến nghị cử tri của tỉnh chính thức đi vào hoạt động đã góp phần tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Lào Cai là một trong những tỉnh sớm ứng dụng CNTT vào phát triển hạ tầng thương mại điện tử. Đến nay đã có 85% doanh nghiệp tham gia các website thương mại điện tử; 100% doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, hơn 80% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến. Các ngân hàng thương mại đều có hạ tầng kỹ thuật, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ người dân như giao dịch bằng thẻ tín dụng, máy ATM, chuyển tiền qua internet, quét mã thanh toán QR-Code,… nhiều doanh nghiệp hỗ trợ thanh toán trực tuyến như tiền điện, điện thoại, internet, nước sạch, bảo hiểm.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính trong toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân, xã hội, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo động lực, thúc đấy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Năm 2021, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu 100% cơ quan trong toàn hệ thống chính trị được đầu tư đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin; trên 30% cơ quan, đơn vị được số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành trọng điểm, có sự kết nối chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu - LGSP của tỉnh, hình thành kho dữ liệu lớn (Bigdata) của tỉnh và hệ sinh thái chính quyền điện tử; tối thiểu 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% cấp huyện, xã được trao đổi dưới dạng điện tử, trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật); 30% cơ quan, đơn vị, địa phương được triển khai giải pháp nâng cao an toàn thông tin. Ngoài ra, các giao dịch giữa Hệ thống thông tin một cửa dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ quốc gia được xác thực điện tử; các hệ thống thông tin có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác có kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu - LGSP của tỉnh.

 

20201230-Nam-15.jpg

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Lào Cai

Lào Cai cũng chú trọng cải thiện và nâng cao các chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng về ứng dụng Công nghệ thông tin (ICT INDEX). Trong đó: 100% thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tiếp tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Từ 35% - 40% thủ tục hành chính đáp ứng được yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động và được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 35% - 40% trở lên. 100% đơn vị cấp huyện và 30% các đơn vị cấp tỉnh có thủ tục hành chính được khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; trên 80% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 60% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

 

Bám sát định hướng Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tỉnh Lào Cai ban hành Đề án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 và xác định nội dung cốt lõi, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

 

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, xử lý công việc, gửi nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp để áp dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, thống nhất trong các quy trình xử lý, các hoạt động nghiệp vụ trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức; số hóa kết quả thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Phát huy hiệu quả cổng thông tin điện tử, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận các thông tin, dịch vụ công.

 

Phát triển và ứng dụng CNTT đã góp phần chuyển dần phương thức làm việc truyền thống sang làm việc trên môi trường số hiện đại, công khai, minh bạch, trách nhiệm, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp và là khâu then chốt trong CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số./.