Quyết định Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 30/QĐ- HBXPVPHC ngày 7/12/2020.